Δημιουργία του κόσμου προϊστορία

2012-03-08 00:42

Δημιουργία του κόσμου κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό.

Δημιουργία του κόσμου κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό 2012-02-24 23:57 Η δημιουργία του κόσμου (Αγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός) Για τη Δημιουργία Επειδή, λοιπόν, ο αγαθός και υπεράγαθος Θεός δεν επαναπαύθηκε στη θεωρία του εαυτού του, αλλά από υπερβολική αγαθότητα θέλησε να...
2012-03-08 00:46

Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη ημέρα της δημιουργίας.

Η πρώτη ημέρα δημιουργίας 2012-02-29 03:01 Στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για τη δημιουργία του κόσμου: Στην αρχή ο Θεός ποίησε τον Ουρανό και τη γη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πως ανέβηκε μέχρι τον τρίτο ουρανό πράγμα που σημαίνει πως ο...
2012-03-08 00:49

Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα της δημιουργίας

Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα της δημιουργίας. 2012-03-02 00:55 Στις τρεις πρώτες ημέρες της δημιουργίας «καθώς το φως διαχεόταν και συστελλόταν με θεία εντολή, έγινε η ημέρα και η νύχτα. Και την τέταρτη ημέρα ο Θεός δημιούργησε το μεγάλο αστέρι, δηλαδή τον ήλιο, για να ορίζει την αρχή...
2012-03-08 08:59

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου 2012-03-02 01:31 Φτάσαμε στην έκτη ημέρα της δημιουργίας, την ημέρα δηλαδή που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «ο Θεός δημιουργεί με τα χέρια του τον άνθρωπο και από ορατή και από αόρατη φύση, ν’ αποτελεί δική του εικόνα...
2012-03-08 09:00

Η πτώση του ανθρώπου και οι συνέπειες του πρωπατορικού αμαρτήματος.

Η πτώση του ανθρώπου και οι συνέπειες του πρωπατορικού αμαρτήματος 2012-03-02 23:49   καὶ ἔπλασεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν 8καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ θεὸς παράδεισον ἐν εδεμ κατὰ...
2012-03-08 09:01

Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ.

Η ιστορία του Κάϊν και του Άβελ. 2012-03-04 00:33 . 1αδαμ δὲ ἔγνω ευαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ συλλαβοῦσα ἔτεκεν τὸν καιν καὶ εἶπεν ἐκτησάμην ἄνθρωπον διὰ τοῦ θεοῦ 2καὶ προσέθηκεν τεκεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν αβελ. Το προσέθηκεν σημαίνει ότι ευθύς αμέσως γέννησε τον Άβελ. Άρα ο Κάϊν και...
2012-03-08 09:03

Ενώχ

Ενώχ. 2012-03-04 00:46       Μια μορφή που δεσπόζει για την αγιότητα της ζωής του, εφόσον η Γραφή δεν αναφέρει τίποτε εις βάρος του, είναι ο Ενώχ. Γιος ενός άσημου για την ιστορία ανθρώπου, του Ιάρεδ, απογόνου του τρίτου γιου του Αδάμ...
2012-03-08 09:04

Περί των γιγάντων

Περί των γιγάντων 2012-03-06 09:05 καὶ ἦν νωε ἐτῶν πεντακοσίων καὶ ἐγέννησεν νωε τρεῖς υἱούς τὸν σημ τὸν χαμ τὸν ιαφεθκαὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤρξαντο οἱ ἄνθρωποι πολλοὶ γίνεσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ θυγατέρες ἐγενήθησαν αὐτοῖς 2ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν...
2014-10-15 18:59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ: Τιτανομαχία

               Οι αρχαίοι έλληνες ως πρώτη τους θεά λάτρεψαν την γη που την έλεγαν τότε Γαία διότι αυτή τους έδινε τροφή και καταφύγιο. Η μυθολογία των αρχαίων ελλήνων έλεγε ότι αυτή γέννησε τον ουρανό, τη θάλασσα, τα βουνά, τους...
2014-10-16 19:35

Ελληνική Μυθολογία: Οι θεοί του Ολύμπου

  Ελληνική Μυθολογία: Οι θεοί του Ολύμπου ·        Δίας Ζευς: Ήταν θεός του  ουρανού, αρχηγός των θεών και των ανθρώπων. Κρατούσε αστροπελέκια και τα έριχνε όταν ήταν θυμωμένος. Ονομαζόταν και Ξένιος γιατί προστάτευε τους...

Επαφή

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode