Περιπατητής της Κυριακής

2017-06-17 23:12

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 18/6/2017 (β΄Ματθ.) αρ.φ. 6

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 18/6/2017 (β΄Ματθ.) αρ.φ. 6 Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Δ. Στεφάνου Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ματ­θαῖ­ον (δ´ 18-23). Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ, πε­ρι­πα­τῶν δὲ πα­ρὰ τὴν θά­λασ­σαν τῆς Γα­λι­λαί­ας εἶ­δεν δύ­ο ἀ­δελ­φούς, Σί­μω­να τὸν λε­γό­με­νον Πέ­τρον καὶ Ἀν­δρέ­αν τὸν...
2017-05-27 21:34

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 28/5/2017 (των πατέρων) αρ.φ. 5

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 28/5/2017 (των πατέρων) αρ.φ. 5 Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Δ. Στεφάνου Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην (ιζ´ 1-13). Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ ἐ­πά­ρας ὁ Ἰ­η­σοῦς τοὺς ὀ­φθαλ­μοὺς αὐ­τοῦ εἰς τὸν οὐ­ρα­νόν, εἶ­πε· Πά­τερ, ἐ­λή­λυ­θεν ἡ ὥ­ρα· δό­ξα­σόν σου τὸν υἱ­όν, ἵ­να καὶ ὁ...
2017-05-20 22:35

Περιπατητής της Κυριακής 21 ΜΑΙΟΥ 2017 "Κυριακή του τυφλού"

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 21/5/2017 (του τυφλού) αρ.φ. 4 Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Δ. Στεφάνου           Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην (θ´ 1-38). Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ πα­ρά­γων ὁ Ἰ­η­σοῦς εἶ­δεν ἄν­θρω­πον τυ­φλὸν ἐκ γε­νε­τῆς· καὶ ἠ­ρώ­τη­σαν...
2017-05-14 00:10

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 14/5/2017 (της Σαμαρείτιδος) αρ.φ 3

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Κυριακή 14/5/2017 (της Σαμαρείτιδος) αρ.φ 3 Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Δ. Στεφάνου ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην (δ´ 5-42). Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ ἔρ­χε­ται ὁ Ἰ­η­σοῦς εἰς πό­λιν τῆς Σα­μα­ρεί­ας λε­γο­μέ­νην Συ­χάρ, πλη­σί­ον τοῦ χω­ρί­ου ὃ ἔ­δω­κεν Ἰ­α­κὼβ Ἰ­ω­σὴφ...
2017-05-06 22:55

Περιπατητής της Κυριακής 7 ΜΑΙΟΥ 2017 "Κυριακή του παραλύτου"

ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟΥ 2017 (ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)   ΑΡ.Φ 2                 Ἐκ τοῦ κα­τὰ Ἰ­ω­άν­νην (ε´ 1-15). Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ ἀ­νέ­βη ὁ Ἰ­η­σοῦς εἰς Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα. Ἔ­στι δὲ ἐν τοῖς...
2017-04-29 22:58

Περιπατητής της Κυριακής 30 Απριλίου 2017 "Κυριακή των Μυροφόρων"

Περιπατητής της Κυριακής Κυριακή των Μυροφόρων 30 Απριλίου 2017 (αρ.φ 1. γράφει ο π. Μιχαήλ Στεφάνου, peripatitis.net) Ἐκ τοῦ κα­τὰ Μᾶρ­κον (ιε´ 43-47, ιϚ´ 1-8). Τῷ και­ρῷ ἐ­κεί­νῳ ἐλ­θὼν Ἰ­ω­σὴφ ὁ ἀ­πὸ Ἁ­ρι­μα­θαί­ας, εὐ­σχή­μων βου­λευ­τής, ὃς καὶ αὐ­τὸς ἦν προσ­δε­χό­με­νος τὴν βα­σι­λεί­αν τοῦ...
2015-11-21 21:55

Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ Την παραβολή του άφρονος πλουσίου μας παρουσιάζει η σημερινή ευαγγελική περικοπή.  Τρομερό το πάθος της πλεονεξίας. Ο πλούσιος όχι μόνο δεν χαίρεται με τα αγαθά που έχει, αλλά αγωνιά και αγχώνεται για το πώς θα τα πολλαπλασιάσει. Το άγχος έχει ως αιτία του την...
2015-03-14 18:54

Κυριακή Γ΄Νηστειών (15.3.2015) τεύχος 9.

Περιπατητής της Κυριακής τεύχος 9. Κυριακή γ΄νηστειών 15.3.2015.pdf by peripatitis.net
2015-03-07 19:32

Κυριακή Β΄νηστειών τεύχος 8.

Περιπατητής της Κυριακής τεύχος 8. Κυριακή β΄νηστειών 8.3.2015.pdf by peripatitis.net
2015-02-21 21:56

Κυριακή της Τυρινής. τεύχος 7.

Περιπατητής της Κυριακής τεύχος 7. Κυριακή της Τυρινής. 22.2.2015.pdf by peripatitis.net

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode