Νουθεσίες πατέρων της Παλαιάς Διαθήκης

Νουθεσίες πατέρων της Παλαιάς Διαθήκης

2014-11-21 19:35

Τωβίτ

          Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τις πνευματικές νουθεσίες του Τωβίτ προς τον υιό του Τωβία. Ο Τωβίτ έζησε στην Νινευή στα χρόνια που οι Ιουδαίοι ήταν αιχμάλωτοι των Ασσυρίων. Το κείμενο έχει μεγάλη αξία διότι οι νουθεσίες αυτές ανήκουν σε έναν άνθρωπο...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode