Νοέμβριος

Νοέμβριος

2013-11-21 18:17

ΚΑ΄(21η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή πρώτη του αυτού μηνός, εορτάζομεν την εν τω Ναώ Είσοδον της Υπεραγίας Δεσποίνης  ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.         Όταν η Παναγία έφτασε στην ηλικία των δύο ετών, ο πατέρας της Ιωακείμ είπε στη σύζυγό του: «Ας την οδηγήσουμε στον ναό...
2013-11-22 11:15

ΚΒ΄(22α) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου αποστόλου Φιλήμονος και των αγίων Απφίας, Άρχιππου και Ονησίμου.         Ο άγιος Φιλήμων, καταγόμενος από πλούσια οικογένεια ευγενών των Κολοσσών της Φρυγίας, έγινε χριστιανός ακούγοντας το κήρυγμα του Αποστόλου...
2013-11-23 17:43

ΚΓ΄(23η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή τρίτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου πατρός ημών Αμφιλοχίου, επισκόπου Ικονίου.         Ο Αμφιλόχιος γεννήθηκε μεταξύ 340 και 345 στη Νεοκαισάρεια της Καππαδοκίας. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια χριστιανών.         Σε όλη...
2013-11-24 13:41

ΚΔ΄(24η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Κλήμεντος επισκόπου Ρώμης.         Ο μακάριος πατήρ ημών Κλήμης, έζησε στη Ρώμη επί Δομητιανού και των διαδόχων του (μεταξύ 81 και 117), φέρεται να υπήρξε μαθητής των αποστόλων. Αφού έδωσε δείγματα του...
2013-11-25 17:15

ΚΕ΄(25η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή Τρίτη του αυτού μηνός μνήμη της αγίας μεγαλομάρτυρος και πανσόφου Αικατερίνης.         Γεννημένη στην Αλεξάνδρεια η Αικατερίνη είχε από νωρίς προικιστεί παρά Θεού με ασυνήθιστη ευφυΐα. Η νεαρά κόρη παρακολουθούσε τα μαθήματα των καλύτερων διδασκάλων και...
2013-11-26 18:32

ΚΣΤ΄(26η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή έκτη του αυτού μηνός, μνήμη του οσίου πατρός ημών Αλυπίου του Κιονίτου.         Ο όσιος πατήρ ημών Αλύπιος γεννήθηκε στην Αδριανούπολη της Παφλαγονίας επί βασιλείας Ηρακλείου (610-641). Όταν η μητέρα του κυοφορούσε ακόμη, είδε σε όραμα ένα αρνάκι που αντί...
2013-11-27 14:40

ΚΖ΄(27η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου.         Ο άγιος Ιάκωβος καταγόταν από το Μπέϊτ-Λαπάντ, κοντά στα Σούσα της Περσίας, ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας και έγινε έμπιστος του βασιλέα της Περσίας Βαχράμ Ε΄(420-438)....
2013-11-28 17:50

ΚΗ΄(28η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη του οσίου πατρός ημών, ομολογητού και μάρτυρος Στεφάνου του Νέου.         Ο άγιος Στέφανος, γεννήθηκε το 715 στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβείς γονείς που για πολλά χρόνια παρέμεναν άτεκνοι. Όταν ο Θεός τους χάρισε το τέκνο...
2013-11-29 20:56

ΚΘ΄(29η) Νοεμβρίου.

Τη εικοστή ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου μάρτυρος Παραμόνου και των συν αυτώ Τριακοσίων εβδομήκοντα Μαρτύρων.         Ο Ακυλίνος, διοικητής της Ανατολής κατά τη βασιλεία του Δεκίου (περί 250), μετέβαινε κάποτε για θεραπεία στις ιαματικές πηγές της...
2013-11-30 17:52

Λ΄(30η) Νοεμβρίου.

Τη τριακοστή του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου ενδόξου και πανευφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.         Ο άγιος Απόστολος Ανδρέας ήταν αδελφός του αγίου Απόστόλου Πέτρου και καταγόταν από το χωριό Βηθσαϊδά. Σε αντίθεση με τον αδελφό του δεν είχε παντρευτεί ,...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode