Οκτώβριος

Οκτώβριος

2013-09-30 19:03

Α΄(1η) Οκτωβρίου

Τη πρώτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη του αγίου αποστόλου Ανανίου.           Ο άγιος Ανανίας καταγόταν από την πόλη Δαμασκό της οποίας επίσκοπος χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους. Όταν,  τρία χρόνια μετά τη θεία του Ανάληψη, παρουσιάστηκε ο Χριστός στον...
2013-10-01 21:42

Β΄(2α) Οκτωβρίου

Τη δευτέρα του αυτού μηνός μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Κυπριανού και Ιουστίνης της παρθένου.           Ο Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του Δεκίου (250). Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρως καταρτισμένος στη φιλοσοφία και στις τέχνες...
2013-10-02 16:25

Γ΄(3η) Οκτωβρίου

 Τη Τρίτη του αυτού μηνός μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Διονυσίου του Αρεοπαγίτου και των μαρτύρων Ρούστικου και Ελευθερίου, των μαθητών αυτού, ξίφει τελειωθέντων.                 Ο άγιος Διονύσιος ζούσε στην Αθήνα την...
2013-10-03 15:16

Δ΄(4η) Οκτωβρίου

Τη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ιεροθέου, επισκόπου Αθηνών.                       Ο άγιος Ιερόθεος ήταν όπως και ο άγιος Διονύσιος, ένας από τους εννέα δικαστές του Αρείου Πάγου και...
2013-10-04 21:27

Ε΄(5η) Οκτωβρίου.

Τη πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη της αγίας μάρτυρος Χαριτίνης.                   Η αγία Χαριτίνη ήταν δούλη κάποιου Κλαυδίου, στην Κιλικία, επί Διοκλητιανού (περί 303). Ο Κόμης Δομέτιος πληροφορήθηκε ότι ήταν...
2013-10-05 21:46

ς΄(6η) Οκτωβρίου

Τη έκτη του αυτού μηνός μνήμη του αγίου Αποστόλου Θωμά.                     Ο άγιος Απόστολος Θωμάς, ο λεγόμενος επίσης Δίδυμος, γεννήθηκε στην Ιουδαία από γονείς πτωχούς, οι οποίοι όμως του μετέδωσαν μεγάλη ευλάβεια για...
2013-10-06 19:59

Ζ΄(7η) Οκτωβρίου

Τη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου.           Οι άγιοι Σέργιος και Βάκχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ο αυτοκράτορας τους είχε αναθέσει υψηλά αξιώματα στη σχολή των Κιντιλίων. Μια μέρα που...
2013-10-07 22:50

Η΄(8η) Οκτωβρίου.

Τη Ογδόη του αυτού μηνός, μνήμη της οσίας μητρός ημών Πελαγίας, της από εταιρίδων.           Η οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια το δεύτερο ήμισυ του 5ου αιώνα. Έκδοτη στους χορούς και στις έκλυτες ηδονές, όταν...
2013-10-08 16:58

Θ΄(9η) Οκτωβρίου

Τη ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου Αποστόλου Ιακώβου του  Αλφαίου.           Ο άγιος Ιάκωβος, ο υιός Αλφαίου, ήταν αδελφός του Ευαγγελιστού Ματθαίου του τελώνου. Υπήρξε ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου και κήρυξε και αυτός το Ευαγγέλιο στους...
2013-10-09 14:21

Ι΄(10η) Οκτωβρίου.

Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αυταδέλφων και των συν αυτοίς αναιρεθέντων διακοσίων Μαρτύρων.         Ο Ευλάμπιος και η αδελφή του Ευλαμπία έζησαν στη Νικομήδεια  επί Μαξιμιανού και ηγεμόνος Μαξίμου (περί 296)....

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode