Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος

2013-09-10 13:32

ΙΑ΄(11η) Σεπτεμβρίου.

Τη ΙΑ΄(11η) του αυτού μηνός μνήμη της οσίας Μητρός ημών Θεοδώρας της  εν Αλεξανδρεία.       Η Εκκλησία τιμά την μνήμη δώδεκα οσίων γυναικών, οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Μία εξ’ αυτών είναι η οσία Θεοδώρα η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια την...
2013-09-11 14:53

ΙΒ΄(12η) Σεπτεμβρίου.

Τη ΙΒ΄(12η) του αυτού μηνός μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Αυτονόμου.     Ο γενναίος αυτός αγωνιστής της ευσεβείας Αυτόνομος ήταν επίσκοπος στην Ιταλία την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά των χριστιανών (303), ο άγιος ιεράρχης...
2013-09-12 15:12

ΙΓ΄ (13η) Σεπτεμβρίου.

Τη ΙΓ΄(13η) του αυτού μηνός προεόρτια της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μνήμη των εγκαινίων του θείου Ναού της αγίας του Χριστού και Θεού ημών «Αναστάσεως». Μετά την επιτυχή έκβαση της Συνόδου της Νικαίας (325) ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να προσφέρει στον Θεό, ως ευχαριστία ένα...
2013-09-13 10:24

ΙΔ΄(14η) Σεπτεμβρίου.

Τη ΙΔ΄(14η) του αυτού μηνός η παγκόσμιος Ύψωσις του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού.                      Όταν το 312 ο Μέγας Κωνσταντίνος εξεστράτευσε εναντίον  του τυράννου της Ρώμης Μαξεντίου, την παραμονή της...
2013-09-14 22:54

ΙΕ΄(15η) Σεπτεμβρίου

ΙΕ΄(15η) Σεπτεμβρίου         Τη ΙΕ΄ (15η) του αυτού μηνός μνήμη του αγίου μάρτυρος Νικήτα του Γότθου και συν αυτώ         μαρτύρων, πυρί τελειωθέντων.              ...
2013-09-15 21:47

ΙΣΤ΄(16η) Σεπτεμβρίου

Τη Ιστ΄(16ηη) του αυτού μηνός μνήμη της αγίας ενδόξου μεγαλομα΄ρτυρος Ευφημίας της εν Χαλκηδόνι.                       Η αγία Ευφημία έζησε επί Διοκλητιανού (284-305). Βλαστός πλουσίων και ευσεβών γονέων...
2013-09-16 10:44

ΙΖ΄(17η) Σεπτεμβρίου

Τη ΙΖ΄(17η) του αυτού μηνός μνήμη των αγίων μαρτύρων και καλλινίκων παρθένων Πίστεως, Ελπίδος, και Αγάπης και της μητρός αυτών Σοφίας.       Οι τρεις αυτές αδελφές, Πίστις, Ελπίς και Αγάπη ζούσαν σε κάποια πόλη της Ιταλίας την εποχή του Ανδριανού (17-138). Γόνοι περιφανούς...
2013-09-17 15:44

ΙΗ΄(18η) Σεπτεμβρίου

Τη ΙΗ΄(18η) του αυτού μηνός μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Ευμενίου επισκόπου Γορτύνης της Κρήτης του θαυματουργού.       Ο μακάριος Ευμένιος καταγόταν από την Κρήτη. Από την νεανική του ηλικία αφιερώθηκε με πολλή επιμέλεια στα έργα της ασκήσεως, τα οποία συνδύαζε με άκρα...
2013-09-18 13:57

ΙΘ΄(19η) Σεπτεμβρίου

Τη ΙΘ΄(19η) του αυτού μηνός μνήμη των αγίων μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος.       Ο άγιος Τρόφιμος και ο άγιος Σαββάτιος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Πρόβου (276-282). Εισερχόμενοι κάποτε στο στάδιο  του θεάτρου, στην Αντιόχεια της Πισιδίας,...
2013-09-19 15:31

Κ΄(20η) Σεπτεμβρίου.

Τη Κ΄(20η) του αυτού μηνός μνήμη του αγίου μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο υιών αυτών Αγαπίου και Θεοπίστου.     Ο άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατηλάτης του αυτοκράτορος Τραϊανού (98-117). Όταν ακόμη ήταν ειδωλολάτρης και...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode