Σεπτέμβριος

Σεπτέμβριος

2013-09-20 17:54

ΚΑ΄(21η) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΑ΄ (21η) του αυτού μηνός η απόδοσις  της εορτής του τιμίου Σταυρού και μνήμη του αγίου αποστόλου Κοδράτου του εν Μαγνησία.     Ο άγιος ιερομάρτυς Κοδράτος έζησε κατά τους χρόνους των αποστόλων. Άνδρας σοφός και πολυμαθής, συναριθμήθηκε στους μαθητάς του Κυρίου και...
2013-09-21 17:53

ΚΒ΄(22α) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΒ΄(22α) του αυτού μηνός μνήμη του αγίου ιερομάρτυρος Φωκά του θαυματουργού.                Υιός του ναυπηγού Παμφίλου και της Μαρίας, ο άγιος ιερομάρτυς Φωκάς κατήγετο από την Σινώπη του Ευξείνου Πόντου. Από μικρός έλαβε...
2013-09-22 17:07

ΚΓ΄(23η) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΓ΄(23η) του αυτού μηνός η Σύλληψις του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.                       Έξι μήνες προ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ο αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον προφήτη...
2013-09-23 19:00

ΚΔ΄(24η) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΔ΄(24η) του αυτού μηνός μνήμη της αγίας πρωτομάρτυρος και ισαποστόλου Θέκλης                       Η πρωτομάρτυς αγία Θέκλα κατήγετο από το Ικόνιο της Μ. Ασίας και ήταν θυγατέρα της ευγενούς ειδωλολάτρισσας ...
2013-09-24 19:32

ΚΕ΄(25η) Σεπτεμβρίου.

Τη ΚΕ΄(25η) του αυτού μηνός μνήμη της οσίας Ευφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου.           Η οσία Ευφροσύνη έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού (408-450). Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν από τους πλουσιότερους...
2013-09-25 19:16

Κς (26η) Σεπτεμβρίου

Τη Κς (26η) του αυτού μηνός η μετάστασις  του αγίου και ενδόξου αποστόλου και ευαγγελιστού, παρθένου, επιστηθίου και ηγαπημένου φίλου του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου.                       Ο άγιος Ιωάννης ο...
2013-09-26 22:46

ΚΖ΄(27η) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΖ΄(27η) του αυτού μηνός μνήμη του αγίου μάρτυρος Καλιστράτου και των συν αυτώ  τεσσαράκοντα εννέα συστρατιωτών.               Ο άγιος μάρτυς Καλλίστρατος ήθλησε στη Ρώμη κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού (303-305). Καρχηδόνιος στην...
2013-09-27 10:37

ΚΗ΄(28η) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΗ΄(28η) του αυτού μηνός μνήμη του οσίου πατρός ημών Χαρίτωνος του ομολογητού και καθηγητού της ερήμου.           Ο όσιος Χαρίτων γεννήθηκε και ανατράφηκε στο Ικόνιο της Μ. Ασίας την εποχή του αυτοκράτορος Αυρηλιανού (270-276). Αρχικά ο Αυρηλιανός δεν ήταν...
2013-09-28 20:47

ΚΘ΄(29η) Σεπτεμβρίου

Τη ΚΘ΄ (29η) του αυτού μηνός μνήμη του οσίου πατρός ημών Κυριακού του αναχωρητού.                       Ο όσιος Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο της Πελοποννήσου το 448, προς το τέλος της βασιλείας του Θεοδοσίου του...
2013-09-29 23:10

Λ΄(30η) Σεπτεμβρίου

Τη Λ΄ (30η) του αυτού μηνός μνήμη του αγίου Γρηγορίου επισκόπου της Μεγάλης Αρμενίας του Φωτιστού.           Ο άγιος Γρηγόριος κατήγετο από παρθικό βασιλικό αίμα. Ήταν υιός του Αρσακίδου σατράπου Ανάκ, ο οποίος με διαταγή του βασιλέως της Περσίας Αρταξέρξη...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode