999-500 π.Χ

2013-09-19 18:37

972 π.Χ Σολομών

972 π.Χ ΣΟΛΟΜΩΝ                                   Ο Σολομών κάθισε στο θρόνο του πατρός του Δαυίδ σε ηλικία δώδεκα ετών. Ο Αδωνίας αδελφός...
2013-10-09 23:07

932 π.Χ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΟΒΟΑΜ ΚΑΙ ΙΕΡΟΒΟΑΜ

                Μετά τον θάνατο του Σολομώντος  όλες οι φυλές του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν στην πόλη Συχέμ και όχι στην πρωτεύουσα Ιερουσαλήμ για να εκλέξουν νέο βασιλέα. Η Συχέμ εξελέγη ως τόπος συγκέντρωσης κυρίως από...
2013-10-22 00:10

915- 873 π.Χ Τα βασίλεια Ισραήλ και Ιούδα από του θανάτου του Ροβοάμ μέχρι της εμφανίσεως του Αχαάβ.

        Ο Αβιού βασίλευσε το 915-913 π.Χ. Ο Αβιού περιέπεσε στο αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Αξιοπερίεργο και δυσκολοεξήγητο ανθρωπίνως είναι η σταθερή διαδοχή του βασιλείου του Ιούδα και η πλήρης αστάθεια των διαδόχων του βασιλείου του Ισραήλ. Μία και μόνη οικογένεια...
2014-01-18 00:29

816 π.Χ Προφήτης Ηλίας

Προφήτης Ηλίας     Ο προφήτης Ηλίας κατάγονταν από τη Θέσβη  της Γαλαάδ πόλη που ανήκε στη φυλή Νεφθαλίμ (εξ ου και θεσβίτης). Παρουσιάστηκε κάποτε μπροστά στον ασεβή βασιλέα   Αχαάβ και του είπε πως επρόκειτο να έρθει πείνα στη χώρα εξαιτίας  της...
2014-02-07 11:48

800 π.Χ Προφήτης Ελισσαίος

800 π.Χ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ                 Μετά τον θάνατο του Αχαάβ, βασίλεψε στο Ισραήλ ο υιός του Ιωράμ.                 Τον καιρό...
2014-03-07 15:06

585 π.Χ Τα τελευταία χρόνια των Βασιλειών ως την Βαβυλώνια αιχμαλωσία.

Τα τελευταία χρόνια των βασιλειών     Κατόπιν στον θρόνο του Ισραήλ ανέβηκαν οι Ιωάχαζ, Ιωάς και Ιερωβοάμ. Στο δε βασίλειο του Ιούδα βασίλεψαν διαδοχικά οι Αμεσσίας και Αζαρίας.     Η ασέβεια του έθνους του Ισραήλ ολοένα και αυξάνονταν. Ο βασιλιάς Άχαζ έφτασε...
2014-11-12 19:36

530 π.Χ Έσδρας και Ζοροβάβελ

ΕΣΔΡΑΣ  Α΄και Β΄                Οι ιουδαίοι όπως είδαμε στα βιβλία των Βασιλειών και των Παραλειπομένων οδηγήθηκαν εξαιτίας των αμαρτιών τους αιχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Μετά την παρέλευση όμως 70 ετών, κατά το 538 π.Χ ένα...
2015-01-16 11:00

722 π.Χ Τωβίτ

722 π.Χ ΤΩΒΙΤ                  (Αν και χρονολογικά ο Τωβίτ έζησε στα τέλη του 8 π.Χ αιώνος, εν τούτοις διά λόγους ακολουθίας της σειράς της Παλαιάς Διαθήκης η οποία τοποθετεί την ιστορία του Τωβίτ μετά τον Νεεμία θα...
2015-09-24 18:23

698-643 π.Χ Ιουδίθ

698-643 π.Χ Ιουδίθ                 Στα χρόνια που βασίλευε ο Ναβουχοδονόσωρ, βασιλιάς της Ασσυρίας,  επιχείρησε να υποτάξει διά του πολέμου όλα τα έθνη της Δυτικής Ασίας, της Κιλικίας, της Δαμασκού, της Συρίας, τους...
2016-05-11 15:48

765-700 π.Χ Ησαΐας

              Το όνομα Ησαΐας  προκύπτει από την εβραϊκή ονομασία Γεσαγιά η οποία είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις Γιεχωβά που σημαίνει Θεός και Γιασά που σημαίνει έσωσε. Άρα Ησαΐας σημαίνει ο Θεός σώζει. Πράγματι, ο προφήτης αυτός του Θεού υπήρξε...

Επαφή

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode