1204-1453 μ.Χ

2020-12-04 16:22

1205- 1215 μ.Χ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ

  Eκτός από τα λατινικά κρατίδια ιδρύθηκαν και τρία ελληνικά. Η αυτοκρατορία της Νικαίας , με αυτοκράτορα τον Θεόδωρο Λάσκαρι, η αυτοκρατορία της Τραπουζούντας με τον Αλέξιο Στ΄ Κομνηνό και το Δεσποτάτο της Ηπείρου με τον Μιχαήλ Άγγελο Κομνηνό. Καθένα από τα τρία κράτη σκόπευε να διώξει τους...
2020-12-07 17:34

1222-1254 μ. Χ Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης

  Όταν πέθανε ο Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις, τον διαδέχτηκε ο γαμπρός του Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης, ο οποίος, ο οποίος μετά τον θάνατο της θυγατέρας του Λάσκαρι, νυμφεύθηκε την θυγατέρα του αυτοκράτορα της Γερμανίας Φρειδερίκου Β΄, αυτή ονομάζονταν Κωνσταντία και όταν έγινε ορθόδοξη ονομάστηκε Άννα. Αυτή...
2020-12-07 17:41

1254-1258 μ.Χ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ΛΑΣΚΑΡΙΣ

  Διάδοχος του Ιωάννη Βατάτζη ήταν ο γιος του Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις. Αυτόςστο ζήτημα των εκκλησιαστικών ήθελε να καλέσει οικουμενική σύνοδο για να κρίνει εκεί ο ίδιος τις διαφωνίες. Το 1256 έστειλε στον πάπα Αλέξανδρο Δ΄ δύο ευγενείς και του ζήτησε να στείλει αντιπροσώπους του στη Νίκαια. Ο...
2020-12-07 20:49

1259-1282 μ. Χ ΜΙΧΑΗΛ Η΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ- Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ ΤΟΥ 1274

  Ο Θεόδωρος Β΄ άφησε διάδοχό του τον ανήλικο γιο του Ιωάννη. Όμως ένας στρατηγός, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος παραγκώνισε τον κληρονόμο, τον τύφλωσε και πήρε στα χέρια του την εξουσία. Βαλίλεψε από το 1259 μέχρι το 1282 και έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας της τελευταίας αυτοκρατορική δυναστείας του...
2020-12-08 23:03

1289-1341 μ.Χ Βαρλαάμ Καλαβρός-Ησυχαστικές έριδες και η επικράτηση του Γρηγορίου Παλαμά

  Μετά τους Σελτζούκους Τούρκους, παρουσιάζονται οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποίοι εύκολα κυριάρχησαν. Οι Σελτζούκοι συμμάχησαν με τους Ούζους και ξεκίνησαν επιδρομές εναντίον του Βυζαντίου.  Το 1326 κυρίευσαν την Προύσα και κατόπιν την Νικομήδεια το 1331. Αυτή την εποχή έδρασε ο Στέφανος...
2020-12-08 23:38

1341-1452 μ.Χ Από τον Ιωάννη Παλαιολόγο ως τον Μανουήλ Β΄ (Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως)

  Μετά τον θάνατο του Ανδρόνικου Γ΄ (1341), βασίλεψε ο γιος του Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, απαιδί 9 ετών, με επίτροπο την μητέρα του Γαλλίδα Άννα της Σαβοίας. Ο σύμβουλος του Ανδρόνικου Γ΄ μέγας δομέστικος Ιωάννης Καντακουζηνός, βλέποντας ότι το κράτος δεν ήταν δυνατόν να κυβερνηθεί από ξένη...
2020-12-14 18:30

1438-1439 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΦΕΡΡΑΡΑΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

  Ο διάδοχος του Μανουήλ, Ιωάννης Η΄ έβλεπε την καταστροφή που ερχόταν, και άρχισε νέες διαπραγματεύσεις για την ένωση των εκκλησιών με την ελπίδα ότι η Δύση θα προστατέψει το Βυζάντιο που κινδύνευε από τους Τούρκους. Έτσι τον Οκτώβριο του 1437 αντιπροσωπεία των Βυζαντινών με αρχηγό τον ίδιο...
2020-12-14 23:12

1440-1450 μ.Χ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

  Όταν γύρισαν οι σύνεδροι στην Κωνταντινούπολη, βρήκαν την κατάσταση πολύ ταραγμένη. Οι ανθενωτικοί είχαν κυριαρχήσει και είχαν πείσει πως οι σύνεδροι ήταν αιρετικοί. Και οι ιεράρχες όμως όταν γύρισαν έλεγαν: «πεπράκαμεν την πίστιν ημών, αντηλλάξαμεν την ασεβεία την ευσέβειαν… η δεξιά αύτη...
2020-12-14 23:40

ΤΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΟΥ 1453

  Το 1451 πέθανε ο  Μουράτ και τον διαδέχθηκε στον θρόνο ο γιος του Μεχμέτ Β΄,νέος 21 ετών ικανός και αιμοδιψής με την έμμονη ιδέα να κυριέψει την Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος βλέποντας πως οι εξελίξεις δεν θα ήταν καλές, ζήτησε την βοήθεια του πάπα, ο οποίος (πάπας Νικόλαος Ε΄), του...
2020-12-17 11:00

Πως ζούσαν οι κληρικοί, τα εισοδήματά τους και τα οφφίκια, μέχρι την εποχή της αλώσεως

  Υπήρχαν έγγαμοι και άγαμοι κληρικοί. Ως την εποχή του λέοντος του Σοφού όσοι ήθελαν να χειροτονηθούν και παράλληλα είχαν σκοπό να νυμφευθούν, μπορούσαν να το κάνουν ως και δύο χρόνια μετά την χειροτονία τους. Οι κληρικοί επειδή δεν εργάζονταν συντηρούνταν από τα εισοδήματα της εκκλησίας και...

Επαφή

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode