338-843 μ.Χ

2020-11-09 16:07

843 μ.Χ Αυτοκράτειρα Θεοδώρα και η αναστήλωση των ιερών εικόνων και η αίρεση των Παυλικιανών.

  Η Θεοδώρα δεν σεβάστηκε τις επιθυμίες του συζύγου της. Το συμβούλιο της αντιβασιλείας αμέσως συμφώνησε να επανέλθουν οι εικόνες. Ανάγκασαν τον πατριάρωη Ιωάννη Γραμματικό να παραιτηθεί και στη θέση του τοποθετήθηκε ο Μεθόδιος ο Ομολογητής (843-846). Αμέσως συνεκλήθη σύνοδος η οποία καθαίρεσε...
2020-11-10 12:49

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ METAΞY 300 KAI 800 μ.Χ

    Βησιγότθοι: Έγιναν χριστιανοί αλλά ακολούθησαν τον αρειανισμό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος προσπάθησε να τους μεταστρέψει στην Ορθοδοξία, αλλά δεν τα κατάφερε. Όταν είχαν ηγεμόνα τον Αλάριχο έκαναν επιδρομή στην Ελλάδα (395) και κατόπιν μπήκαν στην Ιταλία όπου λεηλάτησαν τη Ρώμη (410)....
2020-12-17 23:56

Κατάπτωση στον παπισμό από τις Νορμανδικές κατακτήσεις

  Οι Σαρακηνοί έκαναν καταστρεπτικές επιδρομές στην Προβηγκία και στην Ιταλία, κυρίευσαν την Σικελία κι έτσι απόχτησαν σημαντική βάση για τις εξορμήσεις τους. Επιτέθηκαν στην Ρώμη κι εγκαταστάθηκαν στα φρούρια της Ν. Ιταλίας. Από την Προβηγκία προχώρησαν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Οι επιδρομές...

Επαφή

Αναζήτηση στο site

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode