Αρχείο άρθρων

2022-09-23 23:51

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

13.1 ᾽Εὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Τι σημαίνει των ανθρώπων; -Των γλωσσών της οικουμένης. Και ούτε σ’ αυτήν την υπερβολή αρκέστηκε αλλά και θέτει και άλλη πολύ μεγαλύτερη, καθώς συνεχίζει και λέγει και των...
2022-07-30 00:43

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

  12.1 Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν. 12.2 Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι. Τι δεν θέλει να αγνοούν οι Κορίνθιοι; Αυτά που τότε συνέβαιναν. Την γλωσσολαλία, τα θαύματα. Και τι είναι πνευματικό; - Ό,τι προέρχεται από το Άγιο...
2022-06-23 01:42

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

11.1 Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ. 11.2 ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. Αφού λοιπόν τους δίδαξε και στα πιο σημαντικά και στα δευτερεύοντα, τώρα τους τονώνει το ηθικό και τους επαινεί με σκοπό αφού τους ενισχύσει να συνεχίσει την...
2022-05-23 23:14

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

1. Οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν, καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,2. καὶ πάντες εἰς τὸν Μωϋσῆν ἐβαπτίσαντο ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ, 3. καὶ πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον, 4.  καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον·...
2022-03-27 14:42

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Κ 1. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εγκωμιάζει εδώ τον εαυτό του διότι έτσι μόνο μπορούσαν να διορθωθούν οι Κορίνθιοι. Και δεν επαινεί τον εαυτό του αλόγιστα, αλλά μόνο όσο έπρεπε. Ενώ λοιπόν θα μπορούσε...
2022-03-26 21:36

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

 1. Περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων, οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. 2.  ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι· Για πιο πράγμα κατηγορεί εδώ ο Παύλος τους Κορινθίους; Για μεγάλο έγκλημα και μάλιστα αίτιο πολλών κακών....
2022-03-26 13:19

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

1. Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· 2. διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. Κάποιο λοιπόν του γράψανε ρωτώντας γι' αυτά τα θέματα κι εκείνο τώρα απαντά. Καλό είναι λέει να μην αγγίζει κανείς γυναίκα, αλλά αν...
2022-03-26 11:14

1977: Ο καταστατικός χάρτης της εκκλησίας

  Α) Οι σχέσεις Εκκλησίας και  Πολιτείας τοποθετούνται στη βάση της «συναλληλίας» και ατονεί η αρχή της «νόμω κρατούσης Πολιτείας». Η εκκλησία αυτοδιοικείται πλέον. Β) Περιβάλλονται με νομοθετική ισχύ ο πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος της 29-6-1850 και οι Πατριαρχικές και Συνοδικές...
2022-03-21 13:50

1974 Η αποκατάσταση της κανονικότητας

  Η πολιτεία μετά την πτώση της χούντας και της επικράτησης της Δημοκρατίας, στα εκκλησιαστικά ζητήματα με υπεύθυνο τον υπουργό παιδείας και θρησκευμάτων καθηγητή  Π. Χρήστου, επανέφερε τα εκκλησιαστικά ζητήματα στην κανονικότητα, εφαρμόζοντας δύσκολες μεν αλλά αναγκαίες τομές. Έτσι με...
2022-03-07 19:21

1941-1966 Η Γερμανική κατοχή και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός Παπανδρέου.

  Την περίοδο αυτή η Γερμανική κατοχή έφτασε στην πατρίδα μας. Ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ορθά αρνήθηκε  να ορκίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση του στρατηγού Τσολάκογλου. Βρέθηκε όμως  ο ιερέας του αγίου Γεωργίου Καρύτση Ν. Παπαδόπουλος ό οποίος όρκισε την κατοχική κυβέρνηση την 27...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode