Αρχείο άρθρων

2012-09-28 01:18

Το βιβλίο των "Αριθμών".

  Μετά την παραμονή του Ισραήλ στο όρος Σινά,  πορεύθηκαν  προς την κατάκτηση της γης Χαναάν δηλαδή της γης της επαγγελίας. Αυτό απαιτούσε στρατιωτική οργάνωση. Αριθμήθηκαν λοιπόν  οι άνδρες των δώδεκα φυλών από είκοσι ετών και άνω και μόνο αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να...
2012-08-05 01:40

Λευτικόν- Περίληψη και ερμηνευτικά σχόλια.

Λευιτικόν: 1) Αιματηρές και αναίμακτες θυσίες Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή στη Σκηνή του μαρτυρίου για να του δώσει οδηγίες σχετικές με το τελετουργικό των θυσιών που έπρεπε να ακολουθήσει  ο ισραηλιτικός λαός. Όπως θα δούμε όλο το πλαίσιο των νομικών διατάξεων που διέπουν το Λευιτικό,...
2012-08-05 01:23

Λευιτικόν ε): Νόμοι που οδηγούν στην αγιότητα.

Στο Λευιτικό ο Θεός απαγόρευε  την σύναψη γάμου όταν υπήρχε  συγγένεια αίματος ή εξ’ αγχιστείας. Πλήθος τέτοιων γάμων γίνονταν την εποχή εκείνη μεταξύ των Περσών, αλλά και μεταξύ των Αιγυπτίων. Απαγορεύονταν επίσης τα συζυγικά καθήκοντα κατά το χρόνο των εμμήνων ρεύσεων των γυναικών....
2012-07-13 00:58

Λευιτικόν δ) Νόμοι σχετικοί με την νομική καθαρότητα και ακαθαρσία.

Α) Καθαρά και ακάθαρτα ζώα: Όπως πολύ εύστοχα λέει ο Ωριγένης, ο διαχωρισμός αυτός μεταξύ καθαρών και ακάθαρτων ζώων έγινε ώστε «αγίαν την ψυχήν είναι εκπαιδεύων». Ο Θεός δηλαδή θέλησε να απαγορεύσει στους ισραηλίτες τη βρώση κάποιων ζώων, όχι γιατί αν τα τρώγανε θα πάθαιναν κάποιο κακό στην...
2012-07-11 01:58

Λευιτικόν γ): Η εγκατάσταση της Ααρωνικής ιερωσύνης.

  Ο Μωυσής οδήγησε τον Ααρών και τους υιούς του στην είσοδο της Σκηνής του Μαρτυρίου με σκοπό να τους χειροτονήσει ιερείς όπως τον διέταξε ο Θεός. Ακολουθήθηκε ένα συγκεκριμένο τελετουργικό. Αρχικά τους έλουσε. Το λούσιμο συμβόλιζε τη μεγάλη αγιότητα και καθαρότητα που έπρεπε να έχουν οι...
2012-07-09 17:12

Λευιτικόν β) Τυπικό των περί αμαρτιών θυσιών.

Δύο είναι κατηγορίες των αμαρτημάτων. Οι θανάσιμες αμαρτίες οι οποίες τιμωρούνταν είτε με την θανάτωση του αμαρτήσαντος είτε με την ποινή του αποσυναγώγου και οι συγγνωστές αμαρτίες για τις οποίες ορίστηκαν κάποιες θυσίες ανάλογα με το αμάρτημα. Α) Αν κάποιος αρχιερέας αμάρτανε ήταν σαν να...
2012-06-29 13:17

Λευιτικόν α) Αιματηρές και αναίμακτες θυσίες.

Ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή στη Σκηνή του μαρτυρίου για να του δώσει οδηγίες σχετικές με το τελετουργικό των θυσιών που έπρεπε να ακολουθήσει  ο ισραηλιτικός λαός. Όπως θα δούμε όλο το πλαίσιο των νομικών διατάξεων που διέπουν το Λευιτικό, σκοπό έχουν να καλλιεργήσουν στους Εβραίους την...
2012-06-21 09:47

Έξοδος-περίληψη-ερμηνευτικά σχόλια.

1250 π.Χ Η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο. Μωυσής. Πριν αναφερθούμε στον θαυμαστό βίο του Μωϋσέως θα εξετάσουμε το κείμενο από το οποίο πληροφορούμεθα την δράση του Μωυσή αν είναι αυθεντικό Μωσαϊκό κείμενο ή όχι. Και αυτό γιατί από τον 16ο αι. ἀρχισε μια έντονη αμφισβήτηση της Μωσαϊκότητας...
2012-06-21 09:43

Έξοδος η) Η αποστασία των Εβραίων και η αποκατάσταση της διαρραγείσης διαθήκης.

Η χρονική παράταση του Μωυσέως στην κορυφή του όρους Σινά έφερε αναταραχή στο λαό του Ισραήλ. Κάποιοι μάλιστα επαναστάτησαν εναντίον του Ααρών, απαιτώντας από αυτόν να κατασκευάσει κάποιο αγαλματίδιο για θεό ώστε να έχουν αισθητή την παρουσία του θεού στη ζωή τους. Ίσως οι ισραηλίτες υπέθεσαν ότι...
2012-06-16 00:31

Έξοδος ζ) Το ιερό θυσιαστήριο και οι ιερείς αυτού.

Ο Μωυσής ανέβηκε στην κορυφή του όρους Σινά, όπου εκεί παρέμεινε 40 μέρες δίχως τροφή και νερό μέσα στη φωτεινή νεφέλη της παρουσίας του Θεού. Εκεί ο Κύριος του έδωσε οδηγίες για την ίδρυση της Σκηνής του Μαρτυρίου. Βάση αυτών των οδηγιών όλοι οι ισραηλίτες εν αρχή έπρεπε να προσφέρουν χρυσό,...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode