Αρχείο άρθρων

2020-12-14 18:30

1438-1439 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΦΕΡΡΑΡΑΣ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

  Ο διάδοχος του Μανουήλ, Ιωάννης Η΄ έβλεπε την καταστροφή που ερχόταν, και άρχισε νέες διαπραγματεύσεις για την ένωση των εκκλησιών με την ελπίδα ότι η Δύση θα προστατέψει το Βυζάντιο που κινδύνευε από τους Τούρκους. Έτσι τον Οκτώβριο του 1437 αντιπροσωπεία των Βυζαντινών με αρχηγό τον ίδιο...
2020-12-08 23:38

1341-1452 μ.Χ Από τον Ιωάννη Παλαιολόγο ως τον Μανουήλ Β΄ (Λίγο πριν την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως)

  Μετά τον θάνατο του Ανδρόνικου Γ΄ (1341), βασίλεψε ο γιος του Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, απαιδί 9 ετών, με επίτροπο την μητέρα του Γαλλίδα Άννα της Σαβοίας. Ο σύμβουλος του Ανδρόνικου Γ΄ μέγας δομέστικος Ιωάννης Καντακουζηνός, βλέποντας ότι το κράτος δεν ήταν δυνατόν να κυβερνηθεί από ξένη...
2020-12-08 23:03

1289-1341 μ.Χ Βαρλαάμ Καλαβρός-Ησυχαστικές έριδες και η επικράτηση του Γρηγορίου Παλαμά

  Μετά τους Σελτζούκους Τούρκους, παρουσιάζονται οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποίοι εύκολα κυριάρχησαν. Οι Σελτζούκοι συμμάχησαν με τους Ούζους και ξεκίνησαν επιδρομές εναντίον του Βυζαντίου.  Το 1326 κυρίευσαν την Προύσα και κατόπιν την Νικομήδεια το 1331. Αυτή την εποχή έδρασε ο Στέφανος...
2020-12-07 20:49

1259-1282 μ. Χ ΜΙΧΑΗΛ Η΄ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ- Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΥΩΝ ΤΟΥ 1274

  Ο Θεόδωρος Β΄ άφησε διάδοχό του τον ανήλικο γιο του Ιωάννη. Όμως ένας στρατηγός, ο Μιχαήλ Παλαιολόγος παραγκώνισε τον κληρονόμο, τον τύφλωσε και πήρε στα χέρια του την εξουσία. Βαλίλεψε από το 1259 μέχρι το 1282 και έγινε ο πρώτος αυτοκράτορας της τελευταίας αυτοκρατορική δυναστείας του...
2020-12-07 17:41

1254-1258 μ.Χ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ΛΑΣΚΑΡΙΣ

  Διάδοχος του Ιωάννη Βατάτζη ήταν ο γιος του Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις. Αυτόςστο ζήτημα των εκκλησιαστικών ήθελε να καλέσει οικουμενική σύνοδο για να κρίνει εκεί ο ίδιος τις διαφωνίες. Το 1256 έστειλε στον πάπα Αλέξανδρο Δ΄ δύο ευγενείς και του ζήτησε να στείλει αντιπροσώπους του στη Νίκαια. Ο...
2020-12-07 17:34

1222-1254 μ. Χ Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης

  Όταν πέθανε ο Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις, τον διαδέχτηκε ο γαμπρός του Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης, ο οποίος, ο οποίος μετά τον θάνατο της θυγατέρας του Λάσκαρι, νυμφεύθηκε την θυγατέρα του αυτοκράτορα της Γερμανίας Φρειδερίκου Β΄, αυτή ονομάζονταν Κωνσταντία και όταν έγινε ορθόδοξη ονομάστηκε Άννα. Αυτή...
2020-12-04 16:22

1205- 1215 μ.Χ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ

  Eκτός από τα λατινικά κρατίδια ιδρύθηκαν και τρία ελληνικά. Η αυτοκρατορία της Νικαίας , με αυτοκράτορα τον Θεόδωρο Λάσκαρι, η αυτοκρατορία της Τραπουζούντας με τον Αλέξιο Στ΄ Κομνηνό και το Δεσποτάτο της Ηπείρου με τον Μιχαήλ Άγγελο Κομνηνό. Καθένα από τα τρία κράτη σκόπευε να διώξει τους...
2020-12-01 00:16

1202-1204 μ.Χ Δ΄ Σταυροφορία

  Την αποτυχία της Γ΄ Σταυροφορίας θρήνησε ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄.  Ο πάπς ζήτησε οικουμενική σύνοδο για την ένωση των εκκλησιών, κάτι που ο Αλέξιος Γ΄ δεν δέχτηκε. Οι σχέσεις λοιπόν του παπισμού με το Βυζάντιο δυσχερέθηκαν ακόμη περισσότερο. Σημαντικό ρόλο στην Δ΄ Σταυροφορία έπαιξε ο...
2020-11-30 23:46

1189-1192 μ.Χ Η εποχή των Αγγέλων - Γ΄Σταυροφορία

  Ο γιος του Μανουήλ Κομνηνού, Αλέξιος Β΄ (1183-1185) παιδί έντεκα χρονών τον διαδέχτηκε στον θρόνο, έχοντας ως κηδεμόνα τη Γαλλίδα μητέρα του Μαρία από την Αντιόχεια. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός (1183-1185) ισχυρίστηκε ότι οι σύμβουλοι του βασιλιά είναι ανίκανοι και πήρε την εξουσία στα χέρια του...
2020-11-30 11:40

1141-1180 μ.Χ Μανουήλ Κομνηνός και η Β΄ Σταυροφορία

  Στη Δύση ο Ρογήρος Β΄ ανακηρύχτηκε βασιλιάς στο Παλέρμο της Σικελίας και με την ευλογία της παπικής εκκλησίας ένωσε την Ν. Ιταλία και την Σικελία κάτω από το σκήπτρο του. Αυτές οι περιοχές ανήκαν στους Βυζαντινούς. Το 1141 ο Μανουήλ Κομνηνός διαδέχτηκε τον πατέρα του Ιωάννη στον θρόνο. Αυτός...

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode