Αίγυπτος: 1479-1425 π.Χ Τούθμωσις Γ΄ Φαραώ

2012-03-23 00:32

Αἰγύπτιοι - Ρᾶ

Σύμφωνα μὲ τὴν αἰγυπτιακὴ μυθολογία, ὁ θεὸς Ρὰ ἦταν ὁ δημιουργὸς τῶν θεῶν, τῶν ἀνθρώπων, τοῦ κόσμου. Ἔμβλημά του ἦταν ὁ ἥλιος, τὸ σύμβολο τῆς ζωῆς, τοῦ φωτός, τῆς γονιμότητας. Ἕδρα τῆς λατρείας ὑπῆρξε ἡ πόλη Ἀννοὺ (Ἡλιούπολη), δηλαδὴ τὸ σημερινὸ βορινὸ προάστιο τοῦ Καΐρου, Ματάρια.

Παριστάνεται συνήθως ὡς ἄνδρας μὲ κεφαλὴ ἱέρακος. Στὸ δεξί του τεταμένο-κατὰ τὸ μῆκος τοῦ σώματος-χέρι, κρατᾷ τὸ σταυρόσχημο σύμβολο τῆς ζωῆς(ἄνχ). Στὸ ἀριστερό του χέρι, ἀντίθετα, τὸ προτεταμένο, κρατᾷ τὴν ράβδο ἢ τὸ σκῆπτρο τῆς ἐξουσίας(οὐξέρ) ἐνῷ στὸ κεφάλι του φέρει τὸν ἡλιακὸ δίσκο μὲ τὸν οὐραῖο ὄφι. Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι τῶν λάτρευαν μὲ τὴν μορφὴ ὀβελίσκου.

Μὲ τὴν μορφὴ Ἥλιου - βάρκα ἀνατρέχει ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς Αἰγύπτου κατὰ τὴν διάρκεια τῶν 12 ὠρῶν τῆς ἡμέρας. Κατὰ τὴν μυθολογία, ταξίδευε στὸν οὐρανὸ μὲ τὸ πλοῖο τοῦ Ἥλιου τὴν ἡμέρα καὶ τὴν νύχτα περνοῦσε μὲ ἄλλο πλοῖο στὸν κάτω κόσμο. Ἐκεῖ γιὰ νὰ ξαναγεννηθεῖ τὴν ἄλλη μέρα, ἔπρεπε νὰ νικήσει τὴν θεότητα τοῦ κακοῦ, «Ἀπάπ» δηλαδὴ τὸ σκότος τῶν ἐκλείψεων.

Ὁ ἥλιος-Ρᾶ ἀτένιζε ἀπὸ ψηλὰ τὰ πάντα, κάθε φορὰ ποὺ πρόβαλε στὸ οὐράνιο στερέωμα. Εἶχε τὴν παντοκρατορία καὶ τὸν ἔλεγχο ὅλου τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἄλλως τε «Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον». Ὁ Ρᾶ τῆς Αἰγύπτου ἐθεωρεῖτο ὁ πρῶτος βασιλιὰς καὶ ὁ δημιουργὸς τῶν πάντων. Ὁ Φαραὼ θεωρεῖτο υἱὸς καὶ ἐνσάρκωση τοῦ Ρᾶ, μὲ τὸν ὁποῖον γινόταν ἕνα ὅταν πέθαινε: «Ὁ Φαραὼ Τούθμωσις ὁ Γ´ (βασίλεψε περίπου 1479-1425 π.Χ.) ἀνέβηκε στὰ οὐράνια, ἑνώθηκε μὲ τὸν ἡλιακὸ δίσκο. Τὸ σῶμα τοῦ θεοῦ ἑνώθηκε μὲ τὸν ἀπόγονό του. Μόλις χάραξε ἡ ἄλλη μέρα ὁ ἡλιακὸς δίσκος φεγγοβόλησε, ὁ οὐρανὸς ἀστραποβόλησε, ὁ Φαραὼ Ἀμενχοτὲπ Β´ ἀνέβηκε στὸν θρόνο τοῦ πατέρα του.»

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode