Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο.

2013-09-15 06:42
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν πως η αδιάλειπτη προσευχή, και η τακτική Θεία Κοινωνία,  είναι για τους παπάδες και τους μοναχούς. Μάλιστα δε, θεωρούν πως τακτικά μπορούν να κοινωνούν μόνο τα παιδιά που είναι καθαρά στην ψυχή.  Αυτό βέβαια είναι πλάνη, διότι ο Χριστός ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς και να καλέσει αυτούς σε μετάνοια. Δεν ήρθε για να σώσει τους «δικαίους», ούτε να προσφέρει το Άγιος Σώμα Του και το Τίμιο Αίμα Του μόνο στους «καθαρούς».
 
Συνεπώς, είναι μία πρόφαση αμαρτωλή το να απέχει κανείς από τον ενάρετο τρόπο ζωής. Και είναι αμαρτωλή και πονηρή αυτή η πρόφαση, διότι με αυτό τον τρόπο κοιμίζουν τη συνείδησή τους ζώντας ακόλαστα παραδομένοι στις υλικές απολαύσεις.

Να τι λέει ο Μέγας Αντώνιος επί του θέματος:

7. Δεν πρέπει κανένας να λέει ότι δεν είναι δυνατό να κατορθώσει ο άνθρωπος την ενάρετη ζωή, αλλά να λέει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ούτε μπορούν να κατορθώσουν την αρετή οι τυχόντες. Την ενάρετη ζωή την πραγματοποιούν όσοι άνθρωποι είναι ευσεβείς και έχουν νου που αγαπά το Θεό. Γιατί ο νους των πολλών είναι κοσμικός και μεταβάλλεται· κάνει σκέψεις άλλοτε καλές, άλλοτε κακές· μεταβάλλεται στη φύση και γίνεται υλικότερος. Ο νους όμως που αγαπά το Θεό, τιμωρεί την κακία η οποία έρχεται εκούσια στους ανθρώπους από την αμέλειά τους.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode