ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ Νέος Καθηγούμενος για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου

2013-10-11 00:34

ΕΞΕΛΕΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ Νέος Καθηγούμενος για την Ιερά Μονή ΕσφιγμένουΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος, κατά κόσμον Ἀναστάσιος Γαζέτας τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Δήμητρας ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις τό ἔτος 1973. Περατώσας τάς ἐγκυκλίους αὐτοῦ σπουδάς ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν Ἀθηνῶν.

Τό ἔτος 1992 προσῆλθεν καὶ ἐκάρη εἰς τό τότε ὑπό τόν Γέροντα Χρυσόστομον (Κατσουλιέρην) Ἱερόν Σιμωνοπετριτικόν Κελλίον τοῦ Εὐαγγελισμοῦ παρά τάς Καρυάς. Ἐκεῖ χειροτονηθείς διάκονος καί πρεσβύτερος παρέμεινεν ἕως τοῦ 2005.
Ἀπό τοῦ ἔτους αὐτοῦ καί ἐντεῦθεν, ὁμοῦ μετά τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου καί τῆς λοιπῆς ἀδελφότητος ἀνέλαβε τήν διακονίαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου ὑπηρετῶν ὡς Προϊστάμενος καί Ἐπίτροπος εἰς τήν Γεροντικήν Σύναξιν Αὐτῆς καί ἐκπροσωπήσας Αὐτήν πολλάκις εἰς τήν Ἱεράν Κοινότητα.

Σύμπασα ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου ὁμοῦ μετά τῶν φίλων καί συνεργατῶν Αὐτῆς προσεύχεται, ὁ Κύριος νά ἀναπαύσῃ τήν ψυχήν τοῦ κοιμηθέντος Γέροντός μας καί ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ Ἔφορος καί προστάτις τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά σκέπῃ καί ἐνισχύῃ τόν νέον Καθηγούμενον πρός δόξαν Θεοῦ, κραταίωσιν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν τόπου καί πλήρη ἐφαρμογήν τῆς κανονικῆς τάξεως περί τήν Ἱεράν Μονήν συμφώνως πρὸς τάς ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῆς Μητρός Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode