ΙΖ΄(17η) Οκτωβρίου.

2013-10-16 17:12
  • Τη δεκάτη εβδόμη του αυτού μηνός, μνήμη του αγίου προφήτου Ωσηέ.

 

                    Ο άγιος προφήτης Ωσηέ, καταγόταν από τη φυλή Ισάχαρ και έζησε επί βασιλείας Ιεροβοάμ του σχισματικού βασιλείου του Ισραήλ. Όπως και οι άλλοι προφήτες ο Ωσηέ υπήρξε διερμηνεύς των μηνυμάτων του Θεού προς το λαό του, όχι μόνο με τα λόγια, αλλά και με την ίδια του τη βιωτή.

                Ο Κύριος τον διέταξε να νυμφευθεί μια πόρνη, η οποία θα του ήταν άπιστη όπως άπιστος ήταν ο λαός του Ισραήλ επιδιδόμενος στη λατρεία των ειδώλων. Σε τόνους σπαρακτικούς ο Ωσηέ εξέφρασε στις προφητείες του την απογοήτευση της αγάπης του Θεού και τις απειλές της τρομερής τιμωρίας που επεφυλάσσετο στον μοιχό λαό. Δηλαδή η επιδρομή αλλοφύλων και η εξορία. Ο Κύριος ωστόσο τιμωρεί μόνο για να σώσει «Ου μη ποιήσει κατά την οργή του θυμού του» (Ωσ. 11,9). Θα πει τότε ο Θεός προς τον λαό την Εκκλησία: «λαός μου ει συ και εκείνη θα απαντήσει Κύριος ο Θεός μου ει συ» (Ωσ. 2,20)

                Η καταλλαγή αυτή του Θεού με το λαό Του δεν θα λάβει χώρα παρά μόνο με την έλευση του Χριστού, όπως μαρτυρεί ο Ωσηέ: «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος; Που σου θάνατε το κέντρον;» (Ωσ. 13,14)

                Έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο κύριος, ο Ωσηέ  εκοιμήθη  και ετάφη στη γη των πατέρων του. στη φυσιογνωμία έμοιαζε λέγουν με τον άγιο Ιωακείμ τον πατέρα της Θεοτόκου και ακόμη περισσότερο με τον άγιο Ιωσήφ τον μνήστορα.

 

  • Τη αυτή ημέρα μνήμη του αγίου οσιομάρτυρος Ανδρέου του εν Κρίσει.
  • Μνήμη των αγίων πέντε μαρτύρων και αυταδέλφων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Λεοντίου, Ανθίμου, Ευπρεπίου.
  • Μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του αγίου και δικαίου Λαζάρου.
  • Τη αυτή ημέρα, μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Λεοχνώφ.

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ, ελέησον ημάς. Αμήν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode