ΙΣΤ΄(16η) Δεκεμβρίου

2013-12-16 21:24
  • Τη δεκάτη έκτη του αυτού μηνός μνήμη του αγίου προφήτου Αγγαίου.

        Όταν ο βασιλέας των Περσών Κύρος κατέλαβε την Βαβυλώνα (539 π.Χ), θεία νεύσει αποφάσισε να απελευθερώσει τους Εβραίους που βρίσκονταν στην αιχμαλωσία μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ (586 π.Χ). μόλις επέστρεψαν στην Αγία Πόλη, οι εβραίοι επανέφεραν την λατρεία σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου και άρχισαν τις εργασίες. Σύντομα όμως αποθαρρύνθηκαν από την αντίδραση και τις απειλές των γειτονικών λαών και διέκοψαν το έργο της ανοικοδόμησης του Ναού του Θεού. Τότε ο προφήτης Αγγαίος και ο προφήτης Ζαχαρίας (8 Φεβρ) προσπάθησαν υπό την καθοδήγηση του Θεού να ξυπνήσουν την ενεργητικότητα του περιουσίου λαού.

        Ο Αγγαίος καταγόταν από την ιερατική φυλή του Λευί και συνόδευσε τους πρώτους εβραίους που επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Δια στόματος του προφήτου ο Θεός ανήγγειλε στον Ζωροβάβελ ότι η ξηρασία που μάστιζε τότες την περιοχή ήταν εξαιτίας της εγκατάλειψης της ανοικοδόμησης του Ναού. Προείπε ο Θεός επρόκειτο να κατοικήσει με όλη Του τη δόξα και την λαμπρότητα στον οίκο αυτό, το σύμβολο του αιωνίου και πνευματικού Ναού της Εκκλησίας του Σώματος του Χριστού. «Ανάβητε εις το όρος και κόψατε ξύλα και οικοδομήσταε τον οίκον, και ευδοκήσω εν αυτώ και ενδοξασθήσομαι (Αγγ. 1,8)

        Αντί όμως για πέτρες, δοκάρια και καρφιά, να γίνουν το υλικό οι ζώντες λίθοι της ανοικοδόμησης του πνευματικού ναού της Εκκλησίας.

        Ο άγιος προφήτης απευθύνθηκε στον Ζωροβάβελ, ο οποίος προτύπωνε τον ερχόμενο Μεσσία, και του είπε εν ονόματι του Θεού ότι σ’ αυτόν ευδοκεί ο Πατήρ, ο οποίος τον κατέστησε «σφραγίδα» για να επισφραγίσει με την εικόνα Του και να ανακεφαλαιώσει εν Αυτώ τα πάντα, ουράνια και επίγεια.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode