ΚΕ΄(25η) Οκτωβρίου.

2013-10-24 22:38
 • Τη εικοστή πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη των αγίων μαρτύρων Μαρκιανού και Μαρτυρίου.

        Οι άγιοι Μαρκιανός και Μαρτύριος έζησαν στην Κωνσταντινούπολη επί βασιλείας του αρειανόφρονος Κωνσταντίου (337-361). Ήταν αρχοντικής καταγωγής και όλοι τους θαύμαζαν για την παιδεία τους, την πραότητα και την ευλάβειά τους. Έγιναν γραμματείς του πατριάρχου Παύλου του Ομολογητού, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους οπαδούς του Αρείου. (6 Νοεμβρίου 344). Άφοβοι μπροστά στις απειλές της εξορίας και του θανάτου, ο Μαρκιανός και ο Μαρτύριος εξακολούθησαν να κηρύττουν την ορθόδοξη πίστη στον λαό. «Ο Υιός του Θεού ομοούσιος εστί τω Πατρί και φύσει Θεός».

        Ετελειώθησαν διά ξίφους και ενταφιάστηκαν κοντά στην πόλη Μελανδησία. Όταν επανήλθε η γαλήνη στην Εκκλησία, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανήγειρε στον χώρο που είχαν ενταφιαστεί, ναό αφιερωμένο στη μνήμη τους.

 • Τη αυτή ημέρα μνήμη του αγίου μάρτυρος Αναστασίου.
 • Οι άγιοι μάρτυρες Ουαλεάριος και Χρυσάφιος ξίφει τελειούνται.
 • Ο άγιος μάρτυς Σαβίνος πυρί τελειούται.
 • Οι άγιοι μάρτυρες Παπίας, Διόδωρος, Κόνων και Κλαυδιανός, ξίφει τελειούνται.
 • Οι άγιοι μάρτυρες Φάυστος, Βασίλειος και Λουκιανός ξίφει τελειούνται.
 • Οι άγιοι μάρτυρες Νικηφόρος και Στέφανος ξεόμενοι τελειούνται.
 • Οι άγιοι Φιλάδελφος και Πολύκαρπος εν ειρήνη τελειούται.
 • Οι άγιοι μάρτυρες οι εν Θράκη μέσω δύο πετρών συμπιεσθέντες, τελειούνται.
 • Μνήμη της αγίας Ταβιθά, ην ήγειρε θανούσαν ο απόστολος Πέτρος εν Ιόππη .
 • Τη αυτή ημέρα, μνήμη των οσίων πατέρων ημών Μαρτυρίου του Διακόνου και Μαρτυρίου του Εγκλείστου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου.

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ, ελέησον ημάς. Αμήν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode