Ο αδιόρθωτος δε λέγεται άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος.

2013-09-24 21:35

            Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Αιρετικό άνθρωπο, μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας, άφησέ τον».

           Ο Χριστός επί του ιδίου θέματος λέει: «Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου. εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου.εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν. αλλ’ εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης».
          Είναι διαβολική συμπεριφορά η αμετονοησία.  Όταν κάποιος κάποτε πρότεινε στον διάβολο να ζητήσει «συγνώμη» για να τον επαναφέρει ο Θεός στο αρχικό αγγελικό του αξίωμα εκείνος ο τρισάθλιος είπε: «Εγώ να ζητήσω συγνώμη; Εκείνος να ζητήσει συγνώμη (δηλ. ο Θεός)». Οποία τραγικότητα...
        Ο Μέγας Αντώνιος ονομάζει απάνθρωπο αυτόν που δεν θέλει να διορθωθεί:

       13. Άνθρωπος λέγεται εκείνος που χρησιμοποιεί ορθά το λογικό του, ή εκείνος που δέχεται συμβουλή για τη διόρθωσή του. Ο αδιόρθωτος δε λέγεται άνθρωπος, αλλά απάνθρωπος. Κι αυτό είναι το γνώρισμα των απανθρώπων· και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αποφεύγονται. Γιατί εκείνοι που ζουν με την κακία δεν είναι δυνατό να αποκτήσουν την αθάνατη ζωή.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode