Πιστεύουν πως βρήκαν την πόλη όπου ο Χριστός έκανε το θαύμα των 5 άρτων

2013-09-18 21:41
Κείμενο Λότσιος Ιωάννης
 
 
Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ανακάλυψαν την βιβλική πόλη που αναφέρεται στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, την Δαλμανουθά.

Η ευαγγελική περικοπή της διηγήσεως του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων (8, 7-10) και των δύο ιχθύων αναφέρει συγκεκριμένα: «καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα· καὶ αὐτὰ εὐλογήσας εἶπε παρατιθέναι καὶ αὐτὰ. ἔφαγον δὲ καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν περισσεύματα κλασμάτων ἑπτὰ σπυρίδας. 9 ἦσαν δὲ ὡς τετρακισχίλιοι· καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. Καὶ ἐμβὰς εὐθὺς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά».

Στην αντίστοιχη ευαγγελική περικοπή του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (15, 36-39), αναφέρεται ότι μετά το θαύμα ο Χριστός πήγε στα όρια Μαγδαλά χωρίς να αναφέρει το ακριβές σημείο: «καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν, καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας πλήρεις. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων.Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια Μαγδαλά».

Η σύγχρονη πόλη Migdal είναι πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήματα, αναφέρει ο Ken Dark καθηγητής σε Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου, του οποίου η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι ανακάλυψε μια πόλη που πιθανώς να είναι η Δαλμανουθά.

Το 1986 είχε ανακαλυφθεί μια βάρκα η οποία λέγεται πως συνδεόταν με την βιβλική αυτή πόλη. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν για τους ερευνητές, να εμμένουν στο γεγονός ότι ανακάλυψαν τη συγκεκριμένη πόλη.

Μέσα από τα ευρήματα αυτά καταλαβαίνει κανείς ότι επρόκειτο για μια πλούσια πόλη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι τοπικές κοινότητες είχαν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο οικονομικό σύστημα το οποίο ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία.

 

Για την πόλη αυτή , γίνεται αναφορά μόνο στο Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode