Σεπτεμβρίου Α΄

2013-08-31 19:33

Την πρώτη του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία εορτάζει την αρχή της Ινδικτίωνος δηλαδή την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή συγκομιδής καρπών  και προετοιμασίας για τον νέο κύκλο βλαστήσεως, ταίριαζε οι χριστιανοί  να εορτάζουν την αρχή της γεωργικής περιόδου αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά Του προς την κτίση.

                Αυτή την ημέρα ο Ιησούς Χριστός εισήλθε στην συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ησαΐου ανέγνωσε το χωρίο, όπου ο προφήτης ομιλεί επ’ ονόματος του Σωτήρος: «Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν». (Λουκ. 4,18). Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε, για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητός Του.

 • Τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Συμεών του Στυλίτου εν τη Μάνδρα, του επιλεγομένου Παλαιού.
 •  Μνήμη της οσίας Μάρθας, μητρός του οσίου Συμεών του Στυλίτου.
 • Μνήμη του δικαίου Ιησού του Ναυή.
 • Μνήμη των αγίων Τεσσαράκοντα παρθενομαρτύρων και Αμμούν του διακόνου και διδασκάλου αυτών.
 • Μνήμη των αγίων μαρτύρων και αυταδέλφων Αγαθόκλειας, Ευόδου, Καλλίστης και Ερμογένους, ξίφει τελειωθέντων.
 • Η οσία Ευανθία εν ειρήνη τελειούται.
 • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Μελετίου του Νέου του εν τω όρει του Κιθαίρωνος ασκήσαντος και εν ειρήνη τελειωθέντος.
 • Μνήμη του οσίου πατρός Νικολάου του εν τη φάραγγι Κουρταλιώτη της Κρήτης ασκήσαντος.
 • Μνήμη της ευρέσεως της σεβασμίας και θαυματουργού εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου των Μιασηνών.
 • Μνήμη του αγίου νεομάρτηρος Αγγελή, του εν Κωνσταντινουπόλει ξίφει τελειωθέντος.
 • Μνήμη της οσίας Χάϊδως της εκ Στανού Χαλκιδικής

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις,

Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς .

Αμήν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode