ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΚΟΡΙΤΣΑ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

2013-10-07 23:24
 
 
Τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού τελέστηκαν σήμερα το πρωί στην Ποντγκόριτσα της Ι. Μητροπόλεως Μαυροβουνίου στη Σερβία, στο πλαίσιο του εορτασμού των 1700 ετών από το Διάταγμα των Μεδιολάνων. 
Της ακολουθίας των εγκαινίων προεξήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, συλλειτουργούντων των Ορθοδόξων Προκαθημένων: Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου, Πατριάρχου Σερβίας κ. Ειρηναίου, των Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα και Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου. 
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, των πολιτικών τοπικών και κρατικών αρχών.
 
 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, ΝΙΣ, ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ

 
 
Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον 
Νεώτερα ἐκ Σερβίας
Ἡ. Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνεχίζων τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας, τό Σάββατον, 5ην Ὀκτωβρίου, ὁμοῦ μετά τῶν Μακαριωτάτων Πατριαρχῶν Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Μόσχας κ. Κυρίλλου καί τῶν Μακ. Προκαθημένων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, Βαρσοβίας κ. Σάββα καί Τιράνων κ. Ἀναστασίου καί τῶν ἄλλων Σεβ., Πανιερ. καί Θεοφιλ. Ἱεραρχῶν-ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μετέβησαν εἰς τόν ἐν Βελιγραδίῳ Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί παρέστησαν κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν μέσῳ πλήθους πιστῶν Δοξολογίαν, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, εἰς τό τέλος τῆς ὁποίας ὁ Μακ. Πατριάρχης Σερβίας κ. Εἰρηναῖος προσεφώνησε τούς ὑψηλούς προσκεκλημένους αὐτοῦ, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἥτις καί ἀντεφώνησε καταλλήλως ἐξ ὀνόματος τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἐπηκολούθησεν ἐπίσημος δεξίωσις ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Μεγάρῳ. 
 Ἐν συνεχείᾳ, ἅπαντες μετέβησαν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον τῆς Σερβίας, ἔνθα συνηντήθησαν μετά τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου κ. Τomislav Nikolić, ὁ ὁποῖος παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου προσεφώνησε τούς ὑψηλούς ἐπισκέπτας αὐτοῦ, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ ἑορταζομένου γεγονότος, καί ἀντεφώνησαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, οἱ Μακ. Προκαθήμενοι καί οἱ Ἱεράρχαι-ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν. 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν ὡς ἄνω Μακ. Προκαθημένων, ἀνεχώρησαν ὁδικῶς διά τήν πόλιν Niš (Ναϊσσός), γενέθλιον πόλιν τοῦ Ἁγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Ποιμενάρχης τῆς ὁποίας, Πανιερ. Ἐπίσκοπος κ. Ἰωάννης ὑπεδέξατο αὐτούς μετά τοῦ ὑπ’αὐτόν Ἱ. Κλήρου ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ἅπαντες οἱ ὑψηλοί ἐπισκέπται κατέλυσαν εἰς τό ξενοδοχεῖον Tami Residence, ἐν τῷ ὁποίῳ παρετέθη δεῖπνον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου παρουσιάσθη ὑπό παραδοσιακοῦ μουσικοῦ συνόλου καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. 
Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Ὀκτωβρίου, ἐτελέσθη ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν λοιπῶν Μακ. Προκαθημένων καί τῶν ἐκπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὡς καί Ἱεραρχῶν τῆς Σερβικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Ἀξιοσημείωτος καί συγκινητική ἦτο ἡ συμμετοχή χιλιάδων πιστῶν, πολλοί ἐκ τῶν ὁποίων μετέλαβον τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησε διά μακρῶν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τοῦ Διατάγματος τοῦ Μ. Κωνσταντίνου καί εἰς τήν ἱστορικήν πορείαν τῆς Ἐκκλησίας ἔκτοτε καί μέχρι σήμερον μέ σημαντικάς, δυστυχῶς, παρεκκλίσεις ἐκ τοῦ πνεύματος καί τοῦ γράμματος τοῦ Ἐδίκτου τῶν Μεδιολάνων οὐχί μόνον ἐξ ἀλλοθρήσκων καί ἑτεροδόξων, ἀλλά καί ἐξ ὁμοδόξων ἡγετῶν καί Κυβερνήσεων. 
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, καί κ. Πρωθυπουργός καί πλεῖστοι Ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως τῆς Σερβίας, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος Niš καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἐπίσης παρέστη ἡ Α.Β.Υ., ὁ Διάδοχος τῆς Σερβίας Ἀλέξανδρος μετά τῆς Πριγκηππίσης Αἰκατε- ρίνης. 
Κατά τό ἐπακολουθῆσαν γεῦμα ἤγειραν προπόσεις οἱ ἐπίσημοι προσκεκλημένοι τοῦ Μακ. Πατριάρχου τῆς Σερβίας καί ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ αὐτοῦ καί ἐκείνων.
Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ PODGORICA
Ἀκολούθως ἅπαντες μετέβησαν ἀεροπορικῶς εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Μαυροβουνίου Podgorica, ἔνθα ὑπεδέχθησαν αὐτούς ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Σεβ. Μαυροβουνίου καί Παραθαλασσίας κ. Ἀμφιλόχιος καί οἱ Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλλάδος κ.κ. Mehmet Niyazi Tanılır καί Ἠλίας Φωτόπουλος. 
 
 
Ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου, ἔνθα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης προέβη εἰς δηλώσεις πρός τήν τοπικήν τηλεόρασιν, οἱ ἀφιχθέντες ὡδηγήθησαν εἰς τόν πρό τοῦ νεοδμήτου χώρου ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως χῶρον καί παρηκολούθησαν πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, προηγηθεισῶν πανηγυρικῶν ὁμιλιῶν τῆς Α. Σ. τοῦ Μητροπολίτου Ἀμφιλοχίου καί τοῦ Ἐξοχ. Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τοῦ Μαυροβουνίου κ. Φιλίππου Βουγιάνοβιτς. 
 
 
Τήν ἑσπέραν τοῦ Σαββάτου ἡ ἐκ Φαναρίου Ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἔσχε διμερεῖς συνομιλίας μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐνῷ τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ἐν Podgorica μετά τοῦ Μακ. Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, εἰς ἀμφοτέρας τάς περιπτώσεις διά τήν προετοιμασίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί δι’ἄλλα θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐπί προαγωγῇ τῆς Πανορθοδόξου ἑνότητος καί συνεργασίας ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.

10/06/2013

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΝΙΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

 
Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου

Στην πόλη Νις της Σερβίας, στη γενέτειρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 χρόνων από την υπογραφή του Διατάγματος των Μεδιολάνων (313 μ. Χ.), τελέστηκε σήμερα το πρωί συλλείτουργο Προκαθημένων, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντων των Πατριαρχών Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου, Μόσχας κ. Κυρίλλου, Σερβίας κ. Ειρηναίου και των Αρχιεπισκόπων Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, Αθηνών κ. Ιερωνύμου, Τιράνων κ. Αναστασίου και του Μητροπολίτου Βαρσοβίας κ. Σάββα, όπως και των εκπροσώπων των υπόλοιπων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μετά από την παραίτηση του συμμετείχε σε συλλείτουργο Προκαθημένων, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Χριστοφόρος.
Tο πανηγυρικό Συλλείτουργο τελέστηκε μπροστά από τον καθεδρικό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην πόλη Νις. 
Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας κ. Τόμισλαβ Νίκολιτς, ο Πρωθυπουργός κ. Ίβιτσα Ντάσιτς και πλήθος άλλων επισήμων αλλά και μέγα πλήθος πιστών, το οποίο η Σερβική Αστυνομία υπολογίζει σε 15.000.
Σημαντική από κάθε άποψη ήταν και η παρουσία εκπροσώπων των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και θρησκευτικών κοινοτήτων, από τη Ρωμαιοκαθολική και την Αγγλικανική εκκλησία, και εκπρόσωποι του Ισλάμ. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και τον λόγο του μετέφρασε στα σερβικά ο ελληνομαθής Μητροπολίτης Μπάτσκας Ειρηναίος (Μπούλοβιτς). 


 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του παρομοίασε τη δίωξη των χριστιανών πριν από την ανακήρυξη του Διατάγματος των Μεδιολάνων, με αυτή που συνεχίζεται σήμερα, όπως είπε, στη Συρία (αναφέρθηκε και στους δύο απαχθέντες Μητροπολίτες), τη Νιγηρία, τη Ρωσία, την Πολωνία, το Ιράκ, την Αίγυπτο και σε άλλα μέρη του κόσμου. 
"Το Διάταγμα των Μεδιολάνων είναι η πηγή από την οποία προέκυψε και διακηρύχθηκε η αρχή της θρησκευτικής ελευθερίας σε όλο τον κόσμο", δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος. Μίλησε κατά του θρησκευτικού φανατισμού και τόνισε πως υπάρχουν ειρηνικοί τρόποι επίλυσης των διαπροσωπικών διαφορών και ότι "όσοι λένε το αντίθετο δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική βούληση του Θεού", είπε ο Πατριάρχης . 
Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος απένειμε, στη συνέχεια, σε ανάμνηση των εορταστικών εκδηλώσεων στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το παράσημο του Αγίου αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου, την ύψιστη τιμητική διάκριση της Σερβικής Εκκλησίας, όπως και σε όλους τους Ορθόδοξους Προκαθημένους και τους εκπροσώπους των Ορθόδοξων Εκκλησιών. 
Οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι και οι συνοδείες τους απόψε θα βρίσκονται στην πόλη Ποντγκόριτσα, της Ι. Μητροπόλεως Μαυροβουνίου, όπου αύριο το πρωί θα τελεσθούν τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου. 
 
 


Ακολουθεί βίντεο με στιγμιότυπα από την άφιξη του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και των άλλων Προκαθημένων στη Νις, το βράδυ του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου.
Η υποδοχή τους έγινε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος, όπου οι Προκαθήμενοι προσκύνησαν την Τιμία Χείρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού. 
 
 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΛΓΙΟΥ

 
 
Τὸ Σάββατον, 5 Ὀκτωβρίου 2013 εἰς τὸ Παρεκκλήσιον τῆς Ἀναστάσεως (Chapelle de la Résurrection, Rue Van Maerlant 22-24, 1040  Βρυξέλλαι) ἐτελέσθησαν τὰ επίσημα ἐγκαίνια του νέου Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου θεολογικῆς καταρτίσεως εἰς Βρυξέλλας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». 
Τὸ Ἰνστιτοῦτον ἔχει ὡς κύρια ἀποστολή του τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν μελλόντων νὰ διδάξουν τὸ μάθημα τῶν όρθοδόξων θρησκευτικῶν στὰ γαλλόφωνα σχολεῖα  τοῦ Βελγίου. Ἀλλά καὶ κάθε πρόσωπο που ἐπιθυμεῖ νὰ παρακολουθήση μια ὀρθόδοξη θεολογικὴ ἐκπαίδευση εἶναι ἐπίσης εὐπρόσδεκτον. 
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας, Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος, ἐτέλεσεν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων. 
 
 
Μετά τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας, ἀνεγνώσθη υπὸ τοῦ Αἱδεσιμολ. Πρωτοπρ. Παναγιώτου Μοσχονᾶ, συγχαρητήριον μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου πρὸς τὸν Σεβ. κ. Παντελεήμονα διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν τὴν χαράν Του καὶ ἀπηύθυνεν τὰς πατρικάς Του εὐχὰς διὰ τὴν πρόοδον καὶ ἐπιτυχίαν τοῦ νέου Ἰνστιτούτου, τονίζων πόσον ἡ  ὀρθὴ μετάδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως "ἰδίᾳ δὲ εἰς τοὺς νεαροὺς βλαστοὺς τῆς Ἐκκλησίας" εἶναι «ἐξόχως σημαντικὴ καὶ ἀναγκαία». 
 
 
 
Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου κ. Παντελεήμων ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῶν Ἀρχῶν τοῦ Κράτους τοῦ Βελγίου ἀλλὰ καὶ ὡς Πρόεδρος τῆς Ὀρθοδὀξου Διεπισκοπικῆς Συνελεύσεως τῆς Μπενελοὺξ ἐξεφώνησεν τὴν ἐναρκτήριον ὁμιλίαν του κατὰ τὴν ὁποίαν ἐτόνισεν τὴν ἀνάγκην τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου καὶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀνοικτὸν εἰς ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κάθε ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας ποὺ ὑφίσταται εἰς τὸ Βέλγιον. 
 
 
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Σινώπης κ. Ἀθηναγόρας ἐπαρουσίασεν κατὰ τὴν ὁμιλίαν του τοὺς στόχους καὶ τὰς φιλοδοξίας τοῦ νέου Ἰνστιτούτου. Εἰς τὸ τέλος τῆς παρουσίας του, ὁ κ. Ἀθηναγόρας ὑπεγράμμισεν: «Θέλομεν τὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦτο νὰ ἀποτελέσῃ ἕναν συνδετικὸν δεσμὸν μεταξὺ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς κοινωνίας, μεταξὺ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιστήμης, μεταξὺ τῆς ἀποκαλύψεως καὶ τῆς ἐρεύνης.»  
 
 
Ἡ ἐπιστημονικὴ διάλεξις ἐδόθη ὑπὸ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ νέου Ἰνστιτούτου, αἰδεσιμολογιωτάτου Δρ Κωνσταντίνου Κενανίδου. Τὸ θέμα «Ἡ ἐκπαίδευσις ὡς πνευματικὸς ὁδηγὸς ἐντὸς μιᾶς μετα-μοντέρνας κοινωνίας» προσήλκυσεν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κοινοῦ. 
Ὁ Πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Τριανταφύλλου ἐπαρουσίασεν τὰς πρακτικὰς λεπτομερείας τῆς λειτουργίας τοῦ Ἰνστιτούτου. 
Ἡ ἐκδήλωσις τῶν ἐγκαινίων ἔκλεισεν μὲ δεξίωσιν ποὺ παρατέθη εἰς τὸν ἰσόγειον χῶρον τοῦ Παρεκκλησίου. 
Τὰ μαθήματα κατὰ τὸ πρόγραμμα τοῦ Ἰνστιτούτου θὰ ἀρχίσουν εἰς τὰς 19 Ὀκτωβρίου εἰς τὸ κτίριον "Kestikidion" εἰς τὴν διεύθυνσιν Rue Joseph Claes 91 (Βρυξέλλαι 1060). 
 
 
Μεταξύ τῶν παρευρισκομένων εἰς τὴν ἐκδήλωσιν ἦσαν: ὁ Ἐξοχώτατος Πρέσβης τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Βέλγιον κ. Κωνσταντῖνος Χαλαστάνης, ὁ Πανιερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Μιχαὴλ (Πατριαρχεῖον Μόσχας - Ὑπερρόριος Ρωσσικὴ Ἐκκλησία), ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος Διευθυντὴς τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου παρὰ τῇ Ε.Ε., ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Αἰμιλιανὸς Μπογιάννου, ἐκπροσωπῶν τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, στελέχη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σύμβουλος Ἐκπαιδεύσεως παρὰ τῇ Ἑλληνικῇ Πρεσβείᾳ κ. Ἀλεξάκης, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἐκλεκτοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. 
Ἐκ μέρους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας παρόντες ἦσαν ὁ αἰδεσ. κ. Herman Cosijns, γενικὸς γραμματεὺς τῆς Καθολικῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως καὶ οἱ Αἰδεσ. π. Hendrik Hoet, Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἐπισκοπῆς Ἀμβέρσης καὶ π. Claude Robinet. Ἀπὸ τὴν Ἀγγλικανικὴν Ἐκκλησίαν παρέστησαν οἱ Αἰδεσ. Δρ. Robert Innes καὶ  Jack Mc Donald. 
Δείτε και σχετική ανάρτηση στο Φως Φαναρίου εδώ
 
 
 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode