Τωβίτ

2014-11-21 19:35

          Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί τις πνευματικές νουθεσίες του Τωβίτ προς τον υιό του Τωβία. Ο Τωβίτ έζησε στην Νινευή στα χρόνια που οι Ιουδαίοι ήταν αιχμάλωτοι των Ασσυρίων. Το κείμενο έχει μεγάλη αξία διότι οι νουθεσίες αυτές ανήκουν σε έναν άνθρωπο που έζησε 720 χρόνια πριν από τον Χριστό και όμως δεν απέχουν καθόλου από τις πνευματικές νουθεσίες των σύγχρονων πατέρων και αυτών ακόμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού:     

    «Όλες τις ημέρες της ζωής σου παιδί μου να θυμάσαι τον Κύριο τον Θεό μας και ποτέ να μη θελήσεις να αμαρτήσεις παραβαίνοντας τις εντολές Του. Όλες τις ημέρες της ζωής σου κάνε το δίκαιο και ποτέ μη θελήσεις να πορευθείς σε δρόμους αδικίας. Διότι όταν εσύ θελήσεις να εφαρμόσεις τις αληθείς οδούς του Κυρίου, θα κατευοδώνονται τα έργα σου όπως και όλων εκείνων που επιζητούν το δίκαιο. Από τα υπάρχοντά σου κάνε ελεημοσύνη και ας μην απομακρυνθεί ο οφθαλμός σου από την αρετή της ελεημοσύνης. Μην αποστρέψεις το πρόσωπό σου από κάθε φτωχό και ούτε ο Θεός θα αποστρέψει το πρόσωπό του από σένα. Αναλόγως των υπαρχόντων σου κάνε την ελεημοσύνη σου. Αν έχεις λίγα, εκ των ολίγων αυτών μη φοβηθείς ότι θα στερηθείς και κάνε ελεημοσύνη. Όταν κάνεις ελεημοσύνη κάνεις πλούσια κατάθεση για τον εαυτό σου όταν θα έρθεις σε ανάγκη. Διότι η ελεημοσύνη σε απαλλάσσει από τον θάνατο και δεν σε αφήνει να εισέλθεις στο σκοτάδι του. Η ελεημοσύνη είναι δώρο αγαθό για όλους εκείνους, οι οποίοι κάνουν αυτή ενώπιον του Θεού.

               Πρόσεχε, παιδί μου, τον εαυτό σου από πάσης πορνείας και εν πρώτοις σου συνιστώ να λάβεις γυναίκα ως σύζυγό σου…  Τώρα παιδί μου αγάπα τους αδελφού σου ισραηλίτες και μην υπερηφανευθείς ενώπιον αυτών εν τη καρδία σου… διότι μέσα στην υπερηφάνεια υπάρχει απώλεια και πολλή αναταραχή και μέσα στην ασωτία ελάττωση και φτώχεια μεγάλη, διότι η σπατάλη επιφέρει φτώχεια και πείνα. Τον μισθό κάθε εργάτη που θα εργασθεί κοντά σου  δεν πρέπει να αποστερήσεις αλλά να τον αποδώσεις σ’ αυτόν αμέσως. Τότε και συ , όταν δουλεύεις στον Θεό σου, θα αποδώσει σε σένα ο Θεός τον μισθό σου. Πρόσεχε παιδί μου τον εαυτό σου σε όλα τα έργα σου και να είσαι συνετός σε κάθε συμπεριφορά σου. Εκείνο το οποίο μισείς και δε θέλεις να γίνει σε σένα, σε κανέναν μη το κάνεις. Ποτέ μη πίνεις οίνο μέχρι μέθης και ποτέ μη συναναστρέφεσαι με μεθυσμένους.

               Από τον άρτο σου δίδε σ’ εκείνον που πεινά και από τα ενδύματά σου δίδε σ’ εκείνους οι οποίοι είναι γυμνοί. Ότι σου περισσεύει δίνε το ελεημοσύνη. Και ας μην φοβηθεί ο οφθαλμός σου όταν το χέρι σου κάνει ελεημοσύνη… Να επιζητείς συμβουλή από κάθε σοφό άνθρωπο και ποτέ μη περιφρονήσεις κάθε ωφέλιμη συμβουλή. Δόξαζε τον Κύριο τον Θεό εν παντί καιρό και ζήτησε απ΄Αυτόν να κατευθύνει  τη ζωή σου και να κατευοδώνονται τα δικά σου θελήματα. Διότι όλοι οι ειδωλολάτρες άνθρωποι δεν έχουν το δώρο της καλής συμβουλής. Μόνον ο κύριος δίδει όλα τα αγαθά και εκείνον τον οποίο θέλει ταπεινώνει, όπως αυτός θέλει. Και τώρα παιδί μου θυμήσου αυτές τις εντολές μου και ας μην εξαλειφθούν αυτές από την μνήμη σου» (Τωβίτ 4,5-19).

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode