Ἱερά Μονή Προδρόμου Ἀναλήψεως

2013-11-04 23:55

Ἱερά Μονή  Προδρόμου  Ἀναλήψεως

 

Ἡ ἀρχική κτίση τοῦ μονασ-τηριοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου στήν Ἀνάληψη (Δερβέκιστα) Τριχωνίδος τοποθετεῖται στόν 12ο αἰῶνα. Ἀλλά ἡ μεγάλη του δράση τοποθετεῖται στά χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας. Στίς ἀρχές τοῦ 16ου αἱ.· ἀσκήτεψε ἐδῶ ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ νεομάρτυς μέ τούς δυό μαθητές του, τόν διάκονο Ἰάκωβο καί τόν μοναχό Διονύσιο. Στίς μέρες μας τό μοναστῆρι ἀναστηλώθηκε καί ἀπέκτησε ξανά τήν δραστηριότητά του χάρη στίς φροντίδες τῆς ἡγουμένης γερόντισσας Εὐφημίας.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode