50 μ.Χ Ο Απόστολος Παύλος ιδρύει εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα

2022-01-29 23:27
Αξίζει να ασχοληθούμε εκτενώς αδελφοί μου με την ιστορία της εκκλησίας της Ελλάδας απ' αρχής 50 μ.Χ  όπερ και ιδρύθηκε από τον Απόστολο Παύλο με 4 εκκλησιαστικά κέντρα: Κόρινθο, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη και Αθήνα. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε τις εκκλησίες των Φιλίππων, Βεροίας στην Μακεδονία, Αθηνών στην Στερεά Ελλάδα, Κορίνθου στην Πελοπόννησο, Νικοπόλεως στην Ήπειρο και Κρήτης στη Νησιωτική Ελλάδα.
Από τις εκκλησίες της Ελλάδος, αυτή της Θεσσαλονίκης είχε την τιμή να λάβει δύο επιστολές του Αποστόλου Παύλου και να ονομασθεί "στέφανος καυχήσεως έμπροσθεν του Κυρίου. Οι δύο αυτές επιστολές είναι και οι αρχαιότερες της Καινής Διαθήκης.
Η εκκλησία της Κορίνθου έλαβε και αυτή δύο επιστολές, μία έλαβεη εκκλησία των Φιλίππων και μία στο Τίτο πρώτο επίσκοπο Κρήτης.
Εδώ έδρασαν οι κυριότεροι συνεργάτες του Παύλου, ο Τιμόθεος, ο Τίτος και ο Σίλας κι εδώ πέθαναν οι απόστολοι Ανδρέας και Λουκάς
Η πρώτη ιστορική πορεία και οργάνωση της εκκλησίας της Ελλάδος συνδέεται με την Κόρινθο. Αυτή έγινε μητρόπολη όλων των χριστιανών της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Αχαϊας και των παροικιών αυτής. 
Όμως η εδραίωση της χριστιανική πίστεως ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη. Η πίστη των Θεσσαλονικέων σύμφωνα με τον Παύλο έγινε "τύπος πάσι τοις πιστεύουσιν εν τη Μακεδονία και Αχαϊα" (Α΄Θεσσ. 1, 7-8).

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode