1200-1000 π.Χ Οι Κριτές του Ισραήλ

2012-11-16 21:38

Η ιστορία των Κριτών διαδραματίζεται περίπου από το 1250-1050 π.Χ. 

Το Ισραήλ παρότι είχε λάβει εντολή από τον Θεό να αφανίσει όλους τους λαούς που κατοικούσαν στη Χαναάν, εντούτοις εξ’ αμελείας και όχι εξ’ αδυναμίας δεν τους εξολόθρευσαν πλήρως οργίζοντας έτσι εναντίον τους τον Θεό.

Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε τότε στην κοιλάδα του Κλαυθμώνος και επιτίμησε τους ισραηλίτες γι’ αυτήν τους την αμέλεια. Τους ανήγγειλε δε πως ο  Θεός αποφάσισε να αφήσει τα ειδωλολατρικά έθνη να ζουν ανάμεσά τους ώστε οι θεοί των εθνών να γίνουν παγίδες πτώσεώς των. Στο άκουσμα αυτών των λόγων, οι Εβραίοι έκλαψαν πικρά, εξ’ ου και «κοιλάδα του Κλαυθμώνος» ονομάστηκε το μέρος εκείνο.

Μετά τον θάνατο του Ιησού του Ναυή, το ισραηλιτικό έθνος ξέχασε τον Θεό του, και λάτρεψε άλλους θεούς παροργίζοντας τον Κύριο. Ο Θεός τους εγκατέλειψε αφήνοντάς τους να γίνουν δούλοι των ειδωλολατρών. Το Ισραήλ για πολλά χρόνια υποδουλώθηκε στους εχθρούς του. Ο Θεός όμως και πάλι κοιτούσε εύσπλαχνα τον αχάριστο λαό Του και απέστελλε από καιρού εις καιρόν δίκαιους ανθρώπους με σκοπό την αφύπνιση και την μετάνοια. Οι φωτισμένοι αυτοί άνθρωποι ονομάστηκαν Κριτές. Σκοπό τους είχαν την απελευθέρωση του Ισραήλ από τα βάρβαρα έθνη και την επιστροφή του εκλεκτού λαού στην μόνη αληθινή πίστη.

Ο πρώτος κριτής που ανέγειρε ο Κύριος, ήταν ο Γοθονιήλ, ο οποίος ελευθέρωσε το Ισραήλ από την κατοχή του βασιλέως Χουσαρσαθαίμ. Όμως οι Εβραίοι αμέσως μετά τον θάνατο του Γοθονιήλ ξέχασαν τις ευεργεσίες του Θεού και προσέτρεξαν και πάλι με ακόρεστη μανία στη λατρεία των ειδώλων· με αποτέλεσμα να δεχτούν νέες τιμωρίες του Θεού που σκοπό πάντοτε είχαν την παιδαγωγία τους. Έτσι, οι Μωαβίτες κατέλαβαν το Ισραήλ κάνοντας τους Εβραίους φόρου υποτελείς σ’ αυτούς.

Ο Κριτής Αώδ ανέλαβε αυτή τη φορά την απελευθέρωση των ισραηλιτών. Μια μέρα επισκέφθηκε τον βασιλιά Εγλών δήθεν για να πληρώσει τον φόρο υποτέλειας  για λογαριασμό του λαού του. Υποκρίθηκε μάλιστα  πως είχε να πει στον βασιλιά ένα μυστικό και πλησιάζοντας κοντά του τον φόνευσε με ένα μικρό μαχαίρι 25 εκατοστών. Η δολοφονία του βασιλιά Εγλών προκάλεσε πανικό στους Μωαβίτες, δίνοντας έτσι ευκαιρία εξέγερσης  στους ισραηλίτες.

Μεταξύ των κριτών συναντάμε και μία γυναίκα ονόματι Δεββώρα η οποία με τρομερά τεχνάσματα συνέτριψε τον βασιλιά Σισάρα.

Κατόπιν, οι σημαντικότεροι Κριτές του Ισραήλ  των  οποίων ξεχωριστά παρουσιάζουμε το βίο και τη δράση τους, είναι οι Γεδεών, Ιεφθάε και Σαμψών.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode