1254-1258 μ.Χ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ΛΑΣΚΑΡΙΣ

2020-12-07 17:41

 

Διάδοχος του Ιωάννη Βατάτζη ήταν ο γιος του Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις. Αυτόςστο ζήτημα των εκκλησιαστικών ήθελε να καλέσει οικουμενική σύνοδο για να κρίνει εκεί ο ίδιος τις διαφωνίες. Το 1256 έστειλε στον πάπα Αλέξανδρο Δ΄ δύο ευγενείς και του ζήτησε να στείλει αντιπροσώπους του στη Νίκαια. Ο πάπας πρόθυμα δέχτηκε. Οι συζητήσεις θα είχαν ως βάση τις συμφωνίες του Βατάτζη. Και αυτή όμως η προσπάθεια απέτυχε γιατί ο πάπας ήθελε να είναι συντονιστής και μυστικά προεδρεύων αυτής της συνόδου ο αντιπρόσωπός του, πράγμα που ο αυτοκράτορας δεν δέχτηκε.

Ο Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις πέθανε το 1258.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode