161-180 Μάρκος Αυρήλιος

2020-05-10 20:07

Γνωστός ως στωικός φιλόσοφος και συγγραφέας του έργου «τα εις εαυτόν». Η θητεία του άρχισε με μεγάλες ατυχίες για το κράτος (πείνα- επιδρομές  βαρβάρων, αρρώστιες). Για όλα αυτά κατηγορήθηκαν ως υπαίτιοι οι χριστιανοί. Έτσι το 176 έγιναν κάποιοι τοπικοί διωγμοί. Στη Ρώμη αποκεφαλίστηκε ο Ιουστίνος ο Φιλόσοφος με έξι άλλους χριστιανούς φίλους του.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode