2000-1000 π.Χ Οι πρώτοι έλληνες.

2012-11-28 01:42

Οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδας
Οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδας ήρθαν από την Ασία ήταν οι λεγόμενοι Άριοι, ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, οι οποίοι αρχικά είχαν πολλά κοινά γνωρίσματα μεταξύ τους,  σταδιακά όμως διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη δημιουργώντας διάφορες φυλές οι οποίες μεταξύ τους άρχισαν να φέρουν  διαφορετικά πολυπολιτισμικά στοιχεία.
Απ’ όλες αυτές τις φυλές μετοίκησαν στην Ελλάδα η σπουδαιότερη ήταν η φυλή των Πελασγών.
Γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδας καλούνταν από τους μεταγενέστερους Πελασγοί. Από τους Πελασγούς λέγεται ότι προήλθε το ελληνικό έθνος.
Πρέπει όμως να τονίσουμε ότι εδώ κάπου τα ιστορικά στοιχεία είναι συγκεχυμένα και ο όρος «πελασγοί»  έχει μία γενική έννοια για όλες τις φυλές που κατοίκησαν πρώτες στην Ελλάδα.
Η σχέση των πρώτων ελλήνων με τον Θεό
«Αρχικά Σημίτες και Άριοι συνέκλιναν σε ένα Θεό, αλλά οι πολλαπλές του ενέργειες αντί να υποτάσσονται πάντα στην υπέρτατη βούλησή του, απέκτησαν σταδιακά τη δική τους βούληση. Με άλλα λόγια ο θεός εκείνος άρχιζε να εξαφανίζεται από τις ίδιες του τις εκδηλώσεις. Ένα μόνο απ’ όλα τα έθνη κατανόησε την έννοια του Υπέρτατου Όντος, διέσωσε την ενότητα της θείας δύναμης. Ο Θεός του Ισραήλ, ο δημιουργός του κόσμου, δεν έχασε τον έλεγχό του πάνω στους φυσικούς νόμους που δεν έπαψαν ποτέ να θεωρούνται αποτελέσματα της παντοδυναμίας του»[1].
Έτσι λοιπόν οι πρώτοι έλληνες-άριοι λάτρευαν τον Δία ως θεό παντοδύναμο και ανείδεο. Στη συνέχεια όμως εφευρέθηκαν και οι υπόλοιποι θεοί , οι οποίοι υποτάσσονταν πάντα και δια πάντα στο θέλημα και την παντοδυναμία του Δία. Πολύ σωστά κάποιοι πατέρες της εκκλησίας λένε πως οι θεοί των αρχαίων ελλήνων ήταν η θεοποίηση των παθών τους.
Φοίνικες
Οι Φοίνικες ήταν ένας από τους λαούς  που είχαν αναπτύξει πολύ τη ναυτιλία. Το πρώτο νησί που κατέλαβαν ήταν η Κύπρος την οποία ονόμασαν έτσι από τον αυτοφυή θάμνο που φύτρωνε στην περιοχή και έφερε το όνομα αυτό. Στη συνέχεια κατέλαβαν τη Ρόδο, τη Δήλο, την Πάρο, την Θήρα, τη Σίφνο, τη Μήλο κ.α. Οι Φοίνικες γρήγορα ανέπτυξαν πολύ το εμπόριο κατασκευάζοντας υφαντουργία και βαφεία λέγεται πως αυτοί πρώτοι εφεύραν τη γραφή.  Συνδέθηκαν πολύ με την Αίγυπτο λόγο του εμπορίου και αντάλλαξαν πολιτισμικές συνήθειες με αυτούς. Βέβαια επέδρασαν και στους αρίους της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης αφού δεν ήταν δυνατό λόγο της κοντινής απόστασης να μη συμβεί αυτό.
Κάθοδος των Δωριέων
Οι Θεσσαλοί που τότε κατοικούσαν στην Ήπειρο εισέβαλαν και κατέλαβαν τη χώρα που ονομάστηκε τότε Θεσσαλία. Στη χώρα αυτή πρώτα κατοικούσαν οι Βοιωτοί και οι Δωριείς, οι οποίοι φεύγοντας κινήθηκαν προς το νότο. Οι βιωτοί κατέλαβαν τη Βοιωτία και οι Δωριείς τη Δωρίδα. Από τη Δωρίδα έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα, πολλοί Δωριείς μαζί με Αιτωλούς εισέβαλαν στην Πελοπόννησο και κυρίευσαν το μεγαλύτερο μέρος της. Αυτή είναι η λεγόμενη «Κάθοδος των Δωριέων». Τότε δημιουργήθηκαν τα Δωρικά κράτη της Μεσσηνίας, της Σπάρτης του Άργους, της Κορίνθου, της Επιδαύρου και το κράτος των Αιτωλο-Ηλείων στην Ήλιδα.
Αξιομνημόνευτο είναι ότι ο Ηρόδοτος αποκαλεί Μακεδονικό έθνος τη φυλή που μετά την κάθοδο των Ηρακλειδών (των απογόνων του Ηρακλή) αποτέλεσε το μισό του αρχαίου ελληνικού κόσμου, δηλαδή του Δωριείς. Γενικά οι φυλές που κατοικούσαν από τον Όλυμπο μέχρι τον Ταίναρο, ονομάστηκαν στο πέρασμα του χρόνου Έλληνες.


[1] Η ιστορία του ελληνικού έθνους του Παπαρηγόπουλου, τόμος 1, εκδ. National Geographic.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode