218-225 Αλέξανδρος Σεβήρος

2020-05-10 20:26

Ήταν πολύ φιλικός με τους χριστιανούς, τόσο όσο που ορισμένοι πίστεψαν πως είναι χριστιανός. Συναναστρέφονταν με χριστιανούς λογίους όπως με τον Ιούλιο τον Αφρικανό και παράγγιλε να γράψουν τον χρυσό κανόνα (Ματθ. 7,12) σε επιγραφές στο παλάτι.  (Πάντα οὖν ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται). Η μητέρα του Ιουλία Μαμαία είχε φιλικές σχέσεις με τον Ωριγένη και τον πρεσβύτερο Ιππόλυτο ρώμης. Στην εποχή του η χριστιανική εκκλησία απόλαυσε ειρήνη και ηρεμία.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode