573-582 μ.Χ Τιβέριος (διάδοχος του Ιουστίνου)

2020-11-02 19:53

 

Ο Τιβέριος ήταν πολύ λαοφιλής και σταμάτησε τους διωγμούς των μονοφυσιτών. Ελευθέρωσε τον Ιάκωβο Βαραδαίο και του επέτρεψε να επιστρέψει στην πρωτεύουσα. Όταν πέθανε ο πατριάρχης Ιωάννης Σχολαστικός, ανακάλεσε από την εξορία τον Ευτύχιο και τον επανέφερε στο θρόνο του. Το 582 πέθανε αφού όρισε ως διάδοχό του τον Μαυρίκιο νυμφευμένο με τη θυγατέρα του Κωνσταντίνα. Ο νέος αυτοκράτορας έδειξε την ίδια μετριοπάθεια στο ζήτημα των μονοφυσιτών.

Την εποχή αυτή οι Λογγοβάρδοι μπήκαν στην Ιταλία (568), προχώρησαν προς τα νότια και έφτασαν μέχρι το Βενεβέντο. Τη Ρώμη δεν την κυρίευσαν, όμως την απέκλεισαν από τρεις μεριές. Τη Ρώμη την υπερασπιζόταν ο πάπας που εκείνη την εποχή ήταν ο Γρηγόριος Α΄ ο Μέγας. Επίσης αυτήν εποχή οι Σλάβοι και οι Άβαροι έφτασαν μπροστά στην πρωτεύουσα, προχώρησαν στη Μακεδονία και έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode