687 μ. Χ Η Β΄ ΕΝ ΤΡΟΥΛΛΩ Η΄ΠΕΝΘΕΚΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

2020-11-05 00:00

Στη σύνοδο αυτή έλαβαν μέρος 211 επίσκοποι από την Ανατολή, αντιπρόσωποι του πάπα δεν πήγαν. Η σύνοδος εξέδωσε 102 κανόνες που αναφερόταν στη διοίκηση, στην πειθαρχία, στη λατρεία.

Ο 36ος κανόνας της, επικύρωνε τον 28ο  της Χαλκηδόνας με τον οποία χορηγήθηκαν ίσα πρεσβεία τιμής στον Ρώμης και στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Με τον 13 καταδικάζεται η υποχρεωτική αγαμία των κληρικών που επικρατούσε στη Δυτική Εκκλησία. Με τον 55 καταδικάζεται η νηστεία του Σαββάτου. Με τον 67 η συνήθεια του να τρώνε ορισμένοι αίμα ζώων και με τον 28 απαγορεύονταν να παριστάνεται ο Χριστός με την μορφή αρνιού.

Αφού τέλειωσε η σύνοδος τους απέστειλαν στον πάπα Σέργιο να τους υπογράψει. Αυτός όμως αρνήθηκε. Η Δυτική Εκκλησία μέχρι σήμερα δεν αναγνωρίζει αυτή την σύνοδο και την θεωρεί πεπλανημένη. Τον πάπα Ρώμης υπερασπίζονταν η φρουρά της Ραβέννα κι έτσι ο Ιουστινιανός δεν μπόρεσε να συλλάβει τον πάπα.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode