820-829 μ.Χ αυτοκράτορας Μιχαήλ Β΄

2020-11-09 15:45

 

Ιδρυτής της δυναστείας του Αμορίου. Πίστευε στην λύση της μετριοπάθειας σχετικά με το ζήτημα των εικόνων. Δηλαδή να τιμώνται μεν οι εικόνες, αλλά κατ’ οίκον. Διέταξε λοιπόν να μη γίνονται σύνοδοι με εικονομαχικό ή εικονολατρικό περιεχόμενο.

Στα χρόνια του πέθανε πατριάρχης Θεόδοτος Κασσίτερος ο οποίος όρισε ως διάδοχό του τον Θεόδωρο Κασιιματά, επίσκοπο Συλλαίου (821-837) φίλο των εικονομάχων.

Οι εικονολάτρες που δεν ικανοποιούνταν απ’ όλα αυτά, υποστήριξαν την επανάσταση του Θωμά Σλάβου που προκάλεσε εμφύλιο πόλεμο. Ο πατριάρχης Αντιοχείας Ιώβ έστεψε αυτοκράτορα τον Θωμά , ο οποίος πολιόρκησε την Κωνσταντινούπολη με πολύ στρατό και στόλο.

Ο ηγεμόνας των Βουλγάρων Ομουρτάγ έστειλε στρατιωτική βοήθεια στον Μιχαήλ ο οποίος νίκησε τον Θωμά, τον έπιασε και τον σκότωσε κι έτσι τελείωσε ο εμφύλιος πόλεμος ο οποίος είχε σοβαρό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Το 826 πέθανε ο Θεόδωρος Στουδίτης και το 829 πέθαναν ο πατριάρχης Νικηφόρος και ο αυτοκράτορας Μιχαήλ.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode