829-842 μ.Χ αυτοκράτορας Θεόφιλος

2020-11-09 15:59

Τον Μιχάηλ Β΄ διαδέχθηκε στον θρόνο ο γιος του Θεόφιλος. Αυτός ήταν μορφωμένος και εικονομάχος. Είχε δάσκαλό του τον Ιωάννη τον Γραμματικό σύμβουλο του Λέοντος Ε΄, του Μιχαήλ Β΄και τώρα του Θεοφίλου.

Προσπάθηε με μετριοπάθεια να επαναφέρει την εικονομαχία, αλλά συνάντησε αντιδράσεις. Γι’ αυτό καταδίωξε ορισμένους μοναχού όπως τους αδελφούς Θεόδωρο και Θεοφάνη τους Γραπτούς που ονομάστηκαν έτσι γιατί με διαταγή του Θεοφίλου χάραξαν στα μέτωπά τους 12 ιαμβικούς στίχους για να τους στιγματίσει.

Η σύζυγός του Θεοδώρα ήταν κρυφή εικονόφιλη και διατηρούσε εικόνες, νινία, όπως είπε ο γελωτοποιός που την πρόδωσε στον αυτοκράτορα.

Ο Θεόφιλος αρρώστησε και πριν πεθάνει όρκισε την Θεοδώρα να μην επαναφέρει τις εικόνες και να μην απομακρύνει το πατριάρχη Ιωάννη τον Γραμματικό. Για την διακυβέρνηση του κράτους όρισε συμβούλιο επιτρόπων του ανήλικου διαδόχου του Μιχαήλ Γ΄ και βοηθούς της Θεοδώρας τον Μανουήλ και τον Θεόκτιστο. Στο επιτελείο ήταν και ο αδερφός της Θεόδωρος καίσαρας Βάρδας.

*Στη Δύση το 829 άρχισε εμφύλιος πόλεμος γιατί ο Λόυδοβίκος ο Ευσεβής θέλησε να δώσει ένα μέρος του βασιλείου του στον Κάρολο Φαλακρό, γιο του από τον δεύτερο γάμο του. Τότε βρήκε την ευκαιρία ο πάπας Γρηγόριος Δ΄ να παίξει αποφασιστικό ρόλο. Υποστήρτιξε τον άλλο γιο του Λουδοβίκο τον Λοθάριο εναντίον του πατέρα του. Η κατάσταση όμως χειροτέρεψε όταν ο Λουδοβίοκος Ευσεβής πέθενα και οι δύο γιοι ήρθαν σε πολεμική αναμέτρηση. Τελικά το κράτος χωρίστηκε σε τρία μέρη που πήραν οι γιοι του Λουδοβίκου και οι εγγονοί του Μ. Καρόλου. Οι περιοχές αυτές αντιστοιχούν περίπου στις σημερινές Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η περιοχή που αντιστοιχεί στην σημερινή Ιταλία ονομάστηκε Λοθαριγκία ή Λωραίνη κι εκεί στέφονταν οι αυτοκράτορες. Από το 850 και μετά δεν υπάρχει κανένας αυτοκράτορας  που να μη χρίστηκε από τον πάπα. Ηπράξη αυτή έμεινε στη συνείδηση όλων ότι κανένας δεν μπορεί να γίνει αυτοκράτορας αν δεν του το χορηγήσει αυτό η αποστολική έδρα.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode