88-90 Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού;

2016-12-31 19:29

     

88. Όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν πρόσκαιρα αγαθά ακόμη και με τη βία, και αγαπούν τα έργα της κακίας αψηφώντας το θάνατο και την απώλεια της ψυχής τους, χωρίς να βλέπουν οι άθλιοι το συμφέρον τους, τούτοι δε λογαριάζουν τι υποφέρουν οι άνθρωποι μετά το θάνατο από την κακία.

Αυτοί έχουν μέσα τους εμφωλευμένη την κακία. Τι είναι όμως η κακία και από πού πηγάζει; -89. Η κακία είναι πάθος που βρίσκεται στην ύλη. Της κακίας όμως δεν είναι αίτιος ο Θεός. Αυτός έδωσε στους ανθρώπους γνώση και επιτηδειότητα και την ιδιότητα να διακρίνουν το καλό από το κακό και αυτεξουσιότητα. Αυτό που γεννά όλα τα πάθη της κακίας είναι η αμέλεια και η οκνηρία των ανθρώπων· ο Θεός δε φταίει διόλου σ’ αυτό. Από την κακή τους προαίρεση οι δαίμονες έγιναν πονηροί, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι.

Άρα, η κακία πολεμάται από την καλοσύνη της οποία αρχηγός είναι ο Κύριος και Θεός μας: 90. Ο άνθρωπος που είναι αχώριστος από την ευσέβεια, δεν επιτρέπει να εισχωρήσει κρυφά η κακία στην ψυχή του. όταν απουσιάζει η κακία, τότε η ψυχή ούτε κίνδυνο έχει, ούτε βλάπτεται από τίποτα. Τέτοιους ανθρώπους, ούτε απαίσιος δαίμονας, ούτε κακή μοίρα τους κυριεύει, γιατί ο Θεός τους γλυτώνει από κινδύνους και ζουν χωρίς να υποστούν βλάβη, θείοι και έξοχοι. Και αν κανείς επαινέσει ένα τέτοιο άνθρωπο, αυτός γελά μέσα του γι’ αυτούς που τον επαινούν. Και αν κανείς τον κατηγορεί, δεν δικαιολογείται σε όσους τον κατηγορούν· ούτε καν αγανακτούν για ό,τι του λένε.

        Τούτο γνωρίζοντας ο Απόστολος Παύλος εν εκστάση έλεγε: «Είμαι πεπεισμένος ότι ούτε η απειλή τού θανάτου, ούτε τα θέλγητρα της ζωής, ούτε τα τάγματα των αγγέλων, ούτε οι περιστάσεις τής παρούσης ζωής, ούτε τα μέλλοντα γεγονότα, ούτε οι επιτυχίες που υψώνουν τον άνθρωπο, ούτε οι ταπεινώσεις που τον βυθίζουν στην αποτυχία, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήση, διαφορετική από αυτή που βλέπουμε είναι δυνατόν να μας χωρίσει από την αγάπη που μας έδειξε ο Θεός με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό».

          Το μόνο τελικά που μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού είναι το αμετανόητον της κακίας μας. Διότι ακόμη και η κακία εύκολα θεραπεύεται από την μετάνοια.

 

Μη ξεχνάμε αδελφοί καθημερινά να κάνουμε προσευχή με κομποσχοίνι, μελέτη Καινής Διαθήκης, και όσοι μπορούμε μετάνοιες και ό,τι άλλο επιπρόσθετα μπορεί ο καθένας. Χριστιανός που δεν εκκλησιάζεται και δεν προσεύχεται πέφτει εύκολα στις παγίδες του διαβόλου. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί χριστιανοί, υπάρχουν εργατικά και οκνηρά παιδιά του Θεού. Όλοι μας όμως είμαστε παιδιά του Θεού.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode