Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Πέμπτης 2/8/2018 μνήμη της ανακομ. Των λειψάνων του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ματθ. 21, 43-46

2018-08-01 22:15

 

 43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς· 44 καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν. 45 καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει· 46 καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπειδὴ ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον.

Αυτή η περικοπή είναι η κατάληξη του λόγου του Κυρίου από την εξής παραβολή:

33 Αλλην παραβολν κοσατε. νθρωπς τις ν οκοδεσπτης, στις φτευσεν μπελνα κα φραγμν ατ περιθηκε κα ρυξεν ν ατ ληνν κα κοδμησε πργον, κα ξδοτο ατν γεωργος κα πεδμησεν. 34 τε δ γγισεν  καιρς τν καρπν, πστειλε τος δολους ατο πρς τος γεωργος λαβεν τος καρπος ατο.

35 κα λαβντες ο γεωργο τος δολους ατο ν μν δειραν, ν δ πκτειναν, ν δ λιθοβλησαν. 36 πλιν πστειλεν λλους δολους πλεονας τν πρτων, κα ποησαν ατος σατως. 37 στερον δ πστειλε πρς ατος τν υἱὸν ατο λγων· ντραπσονται τν υἱόν μου. 38 ο δ γεωργο δντες τν υἱὸν επον ν αυτος· οτς στιν  κληρονμος· δετε ποκτενωμεν ατν κα κατσχωμεν τν κληρονομαν ατο. 39 κα λαβντες ατν ξβαλον ξω το μπελνος, κα πκτειναν.

40 Οταν ον λθ  κριος το μπελνος, τ ποισει τος γεωργος κενοις; 41 λγουσιν ατ· κακος κακς πολσει ατος, κα τν μπελνα κδσεται λλοις γεωργος, οτινες ποδσουσιν ατ τος καρπος ν τος καιρος ατν. 42 λγει ατος  ᾿Ιησος· οδποτε νγνωτε ν τας γραφας, λθον ν πεδοκμασαν ο οκοδομοντες, οτος γενθη ες κεφαλν γωνας· παρ Κυρου γνετο ατη, κα στι θαυμαστ ν φθαλμος μν;

 

 

43 δι τοτο λγω μν τι ρθσεται φ᾿ μν  βασιλεα το Θεο κα δοθσεται θνει ποιοντι τος καρπος ατς· 44 κα  πεσν π τν λθον τοτον συνθλασθσεται· φ᾿ ν δ᾿ ν πσ, λικμσει ατν.

 

          Πολλά λοιπόν υπαινίσεται ο Κύριος  μ’ αυτήν την παραβολή. Την πρόνοια του Θεού που έδειξε προς αυτούς από ψηλά, την φονική διάθεση που είχαν από την αρχή, το ότι δεν παραλείφθηκε τίποτα απ’ όσα έπρεπε για φροντίδα τους, το ότι δεν τους αποστράφηκε ακόμη και όταν φόνευσαν τους προφήτες, αλλά απέστειλε και τον Υιό Του. Το ότι ένας και ο αυτός είναι ο Θεός της Παλαιάς και ο Θεός της Καινής Διαθήκης, το ότι θα πετύχει με τον θάνατό Του πολλά, το ότι οι Ιουδαίοι υπομένουν την βαριά τιμωρία του σταυρού και του τολμήματός τους, την κλήση των εθνών και την έκπτωση των Ιουδαίων και το ότι το έγκλημά τους είναι πολύ μεγάλο και εις μεγάλο βαθμό ασυγχώρητο.

          Πρόσεξε επίσης και την μεγάλη πρόνοια του Θεού, ο Οποίος έκανε το έργο των γεωργών, έβαλε τον φράχτη, φύτευσε τον αμπελώνα και όλα τα άλλα τα οποία ήταν δουλειά των γεωργών.

 

45 κα κοσαντες ο ρχιερες κα ο Φαρισαοι τς παραβολς ατο γνωσαν τι περ ατν λγει· 46 κα ζητοντες ατν κρατσαι φοβθησαν τος χλους, πειδ ς προφτην ατν εχον. 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode