Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία της Τρίτης 31/7/2018 Ματθ. 21, 23-27 (Μνήμη Ευδοκίμου του δικαίου)

2018-07-30 23:50

 

23 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 24 ἀποκριθεὶς δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 25 τὸ βάπτισμα ᾿Ιωάννου πόθεν ἦν, ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾿ ἑαυτοῖς λέγοντες· ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· 26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν ᾿Ιωάννην ὡς προφήτην. 27 καὶ ἀποκριθέντες τῷ ᾿Ιησοῦ εἶπον· οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

23 Κα λθντι ατ ες τ ερν προσλθον ατ διδσκοντι ο ρχιερες κα ο πρεσβτεροι το λαο λγοντες· ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποιες, κα τς σοι δωκε τν ξουσαν τατην;

 

Επειδή δηλαδή δεν μπορούσαν να αμφισβητήσουν τα θαύματά Του, προβάλλουν την απομάκρυνση των πωλητών από τον ναό. Τα λόγια τους έχουν την εξής σημασία: «Κατέλαβες τον διδασκαλικό θρόνο, χειροτονήθηκες ιερέας, ώστε να επιδεικνύεις τόση μεγάλη εξουσία»;

Αν και βέβαια τίποτα δεν έπραξε με διάθεση εξουσίας, αλλά από ενδιαφέρον για την καλή τάξη του ναού.

Ο Ιησούς όμως δεν τους απάντησε αμέσως, διότι αν ήθελαν να δουν την εξουσία Του μπορούσαν  να την δουν:

            24 ποκριθες δ ᾿Ιησος επεν ατος· ρωτσω μς κγ λγον να, ν ἐὰν επητ μοι, κγ μν ρ ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποι. 25 τ βπτισμα ᾿Ιωννου πθεν ν, ξ ορανο ξ νθρπων;  

 

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της ερωτήσεως; Ασφαλώς ήταν πολύ μεγάλο. ο δ διελογζοντο παρ᾿ αυτος λγοντες· ἐὰν επωμεν, ξ ορανο, ρε μν, διατ ον οκ πιστεσατε ατ· 26 ἐὰν δ επωμεν, ξ νθρπων, φοβομεθα τν χλον, πντες γρ χουσι τν ᾿Ιωννην ς προφτην. 27  Και αφού όλα αυτά τα σκέφτηκαν απάντησαν: κα ποκριθντες τ ᾿Ιησο επον· οκ οδαμεν. φη ατος κα ατς· οδ γ λγω μν ν ποίᾳ ξουσίᾳ τατα ποιΚαι δεν τους απάντησε, διότι αν μεν δεν το γνώριζαν τότε έπρεπε να ρωτήσουν και τότε να τους διδάξει, επειδή όμως ήταν γεμάτοι κακία κατά πολύ φυσικό τρόπο δεν τους απαντά.

 

Πρωτοπρ. Μιχαήλ Δ. Στεφάνου από την μελέτη στον Ιερό Χρυσόστομο 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode