Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τρίτης 20/10/2018 Προεόρτια των Εισοδίων της Θεοτόκου Λουκ. ιζ΄26-37 ιη΄8

2018-11-19 17:39

 

 26 καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 27 ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε ὁ Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 28 ὁμοίως καὶ ὡς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ· ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ᾠκοδόμουν· 29 ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾿ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 30 κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 31 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά, καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 32 μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.
33 ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολέσῃ αὐτήν, ζωογονήσει αὐτήν. 34 λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ δύο ἔσονται ἐπὶ κλίνης μιᾶς, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται· 35 δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, μία παραληφθήσεται καὶ ἡ ἑτέρα ἀφεθήσεται· 36 δύο ἐν τῷ ἀγρῷ, εἷς παραληφθήσεται καὶ ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται. 37 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ· ποῦ, Κύριε; ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ὅπου τὸ σῶμα, ἐκεῖ ἐπισυναχθήσονται καὶ οἱ ἀετοί. 8 λέγω ὑμῖν ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;

Για την Δευτέρα παρουσία Του μιλά σήμερα ο Χριστός και σε τι πνευματική κατάσταση θα βρίσκονται τότε οι άνθρωποι:

Αυτά που θεωρείτε λέει ο Κύριος ως ακινητοποιημένα και ασάλευτα θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως όχι. Κι όποιος αμφιβάλλει ας μελετήσει με προσοχή όσα λέχθηκαν στην Παλαιά και την  Καινή Διαθήκη και θα τα βρει όλα αληθινά. Κι απ’ τα παρελθόντα, ας πιστέψει τα μέλλοντα και εξετάζοντας με ακρίβεια θα δει την εξέλιξη των πραγμάτων και θα επιβεβαιώσει την αλήθεια των προφητειών.

Πότε όμως θα γίνουν όλα αυτά; Πες μου:

 

 Περ δ τς μρας κενης κα ρας οδες οδεν, οδ ο γγελοι τν ορανν, ε μ πατρ μου μνος.

 

Με αυτό που είπε «ούτε οι άγγελοι παρά μόνο ο Πατήρ μου» αποστόμωσε τους Ιουδαίους ώστε να μη ζητούν να μάθουν όσα δεν γνωρίζουν εκείνοι. Λέγοντας δε «ούτε ο Υιός» τους εμποδίζει όχι μόνο να μάθουν, αλλά ούτε και να ερευνούν. Και το αφήνει στη δικαιοδοσία του Πατρός για να κάνει το πράγμα φοβερό.

Το ότι βέβαια ο Υιός γνωρίζει είναι ξεκάθαρο. Διότι ποιος γνωρίζει καλύτερα τον Πατέρα παρά ο Υιός; Και ποιος γνωρίζει καλύτερα τον Υιό παρά ο Πατέρας; Έπειτα το Πνεύμα μελετά τα βάθη του Θεού και δεν γνωρίζει ο Υιός τον χρόνο της κρίσεως; Και πως αφού «όλα έγιναν δι Αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ουδένα» (Ιω.1,3) αγνόησε την μέρα; Διότι Αυτός που δημιούργησε τους αιώνες είναι φανερό ότι δημιούργησε και τους χρόνους και Αυτός που δημιούργησε τους χρόνους, δημιούργησε και την ημέρα. Πως λοιπόν αγνοεί την ημέρα;

Σε οδήγησα λοιπόν λέει μέχρι τα πρόθυρα διά των σημείων, όμως δεν σε συμφέρει να μάθεις και την ημέρα γι’ αυτό στην αποκρύπτω.

Για να μάθεις λοιπόν ότι η σιωπή Του δεν οφείλοντας σε άγνοια προσθέτει:

 

 37 σπερ δ α μραι το Νε, οτως σται κα παρουσα το υο το νθρπου. 38 σπερ γρ σαν ν τας μραις τας πρ το κατακλυσμο τργοντες κα πνοντες, γαμοντες κα κγαμζοντες, χρι ς μρας εσλθε Νε ες τν κιβωτν, 39 κα οκ γνωσαν ως λθεν κατακλυσμς κα ρεν παντας, οτως σται κα παρουσα το υο το νθρπου.

 

Αυτά τα είπε για να  φανερώσει ότι θα έλθει αστραπιαίως και αιφνιδίως κι ενώ οι περισσότεροι θα επιδίδονται σε απολαύσεις. Έτσι και κατά την εποχή του αντιχρίστου θα εμφανιστούν σε έντονο βαθμό γαστριμαργίες, απολαύσεις, ηδονές, διασκεδάσεις, μεθύσια, αυτοί όμως μεθυσμένοι από την αναισθησία τους δεν θα αντιληφθούν τα σημεία των καιρών.

Τι να προσθέσουμε λοιπόν;;;

 γρηγορετε ον, τι οκ οδατε ποίᾳ ρ  Κριος μν ρχεται.

 

Πρωτοπρ. Μιχάηλ Στεφάνου

«από την μελέτη στον Ιερό Χρυσόστομο»

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode