Ευαγγελική περικοπή και ερμηνεία Τρίτης 6/11 /2018 Παύλου αρχιεπ. Κωνς/ πολεως ομολογητού Λουκ. ιβ΄42-48

2018-11-05 20:06

 

42 εἶπε δὲ ὁ Κύριος· τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ τὸ σιτομέτριον;
43 μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτω ποιοῦντα. 44 ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 45 ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, χρονίζει ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι, καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς παιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι, 46 ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 47 ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος, ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· 48 ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ᾿ αὐτοῦ, καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν αὐτόν.

------------------------------------------------------

Περί της επερχόμενης μελλούσης κρίσεως μιλά σήμερα ο Χριστός μας. Πότε όμως αυτή θα γίνει; Σε παρακαλώ πες μου.

Αυτά που αφορούν την Ιερουσαλήμ, τους πολέμους, τους λιμούς, τους λοιμούς, τους σεισμούς, τους ψευδόχριστους, τους ψευδοπροφήτες, τη διάδοση του Ευαγγελίου, όλα αυτά που θα μεσολαβήσουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία.

Γιατί όμως σε άλλο σημείο λέει «δεν θα παρέλθει αυτή η γενεά»; Δεν το είπε αυτό εννοώντας εκείνη την γενεά, αλλά  την γενεά των πιστών. Όπως δηλαδή όταν λέει: «Αυτή η γενεά εκείνων που ζητούν τον Κύριον» (Ψαλ. 23,6). Εννοεί λοιπόν ότι η γενεά των πιστών θα παραμείνει χωρίς να διακοπεί από τίποτα απ’ όσα δεινά ελέχθηκαν. Αντιθέτως τα Ιεροσόλυμα θα καταστραφούν, η πλειονότητα των Ιουδαίων θα αφανιστεί, ενώ αυτήν την γενεά τίποτα δεν θα την ξεπεράσει. Κι έπειτα για να τους κάνει να πιστέψουν προσθέτει:   ορανς κα γ παρελεσονται, ο δ λγοι μου ο μ παρλθωσι.

 

 

Δηλαδή αυτά που θεωρείτε ως ακινητοποιημένα και ασάλευτα θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως όχι. Κι όποιος αμφιβάλλει ας μελετήσει με προσοχή όσα λέχθηκαν και θα τα βρει αληθινά. Κι απ’ τα παρελθόντα, ας πιστέψει τα μέλλοντα και εξετάζοντας με ακρίβεια θα δει την εξέλιξη των πραγμάτων και θα επιβεβαιώσει την αλήθεια των προφητειών.

 

Ερχόμαστε όμως τώρα στο καίριο σημερινό μας ερώτημα: Πότε, ποια στιγμή θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία; Ο ίδιος ο Κύριος λέει: «Περ δ τς μρας κενης κα ρας οδες οδεν, οδ ο γγελοι τν ορανν, ε μ πατρ μου μνος».

 

Με αυτό που είπε «ούτε οι άγγελοι παρά μόνο ο Πατήρ μου»  αποστόμωσε τους Φαρισαίους  ώστε να μη ζητούν να μάθουν όσα δεν γνωρίζουν εκείνοι. Λέγοντας δε «ούτε ο Υιός» τους εμποδίζει όχι μόνο να μάθουν, αλλά ούτε και να ερευνούν. Και το αφήνει στη δικαιοδοσία του Πατρός για να κάνει το πράγμα φοβερό.

Το ότι βέβαια ο Υιός γνωρίζει είναι ξεκάθαρο. Διότι ποιος γνωρίζει καλύτερα τον Πατέρα παρά ο Υιός; Και ποιος γνωρίζει καλύτερα τον Υιό παρά ο Πατέρας; Έπειτα το Πνεύμα μελετά τα βάθη του Θεού και δεν γνωρίζει ο Υιός τον χρόνο της κρίσεως; Και πως αφού «όλα έγιναν δι Αυτού και χωρίς Αυτόν δεν έγινε ουδένα» (Ιω.1,3) αγνόησε την μέρα; Διότι Αυτός που δημιούργησε τους αιώνες είναι φανερό ότι δημιούργησε και τους χρόνους και Αυτός που δημιούργησε τους χρόνους, δημιούργησε και την ημέρα. Πως λοιπόν αγνοεί την ημέρα;

Σε οδήγησα λοιπόν λέει μέχρι τα πρόθυρα διά των σημείων, όμως δεν σε συμφέρει να μάθεις και την ημέρα γι’ αυτό στην αποκρύπτω.

Για να μάθεις λοιπόν ότι η σιωπή Του δεν οφείλοντας σε άγνοια στο Ματθ. 24,37-39 προσθέτει:

 

 37 σπερ δ α μραι το Νε, οτως σται κα παρουσα το υο το νθρπου. 38 σπερ γρ σαν ν τας μραις τας πρ το κατακλυσμο τργοντες κα πνοντες, γαμοντες κα κγαμζοντες, χρι ς μρας εσλθε Νε ες τν κιβωτν, 39 κα οκ γνωσαν ως λθεν κατακλυσμς κα ρεν παντας, οτως σται κα παρουσα το υο το νθρπου.

 

Αυτά τα είπε για να  φανερώσει ότι θα έλθει αστραπιαίως και αιφνιδίως κι ενώ οι περισσότεροι θα επιδίδονται σε απολαύσεις. Έτσι και κατά την εποχή του αντιχρίστου θα εμφανιστούν σε έντονο βαθμό γαστριμαργίες, απολαύσεις, ηδονές, διασκεδάσεις, μεθύσια, αυτοί όμως μεθυσμένοι από την αναισθησία τους δεν θα αντιληφθούν τα σημεία των καιρών. Και προσθέτει άλλο ένα σημείο της επικείμενης Παρουσίας Του:

 

40 ττε δο σονται ν τ γρ, ες παραλαμβνεται κα ες φεται· 41 δο λθουσαι ν τ μυλνι, μα παραλαμβνεται κα μα φεται. 42 γρηγορετε ον, τι οκ οδατε ποίᾳ ρ  Κριος μν ρχεται.

 

Όλα αυτά δείχνουν ότι ασφαλώς γνωρίζει και την ημέρα και την ώρα. Εγώ δε (ο Χρυσόστομος) νομίζω ότι όλα αυτά τα λέει για να δείξει ότι η παρουσία Του θα γίνει κατά την διάρκεια της νυκτός. Διότι αυτό λέει και ο Λουκάς. (Λουκ. 11,34). Βλέπεις πως τα γνώριζε όλα με ακρίβεια;  Έπειτα πάλι για να μη ρωτήσουν λεπτομέρειες πρόσθεσε:

 

43 ᾿Εκενο δ γινσκετε τι ε δει οκοδεσπτης ποίᾳ φυλακ κλπτης ρχεται, γρηγρησεν ν κα οκ ν εασε διορυγναι τν οκαν ατο. 44 δι τοτο κα μες γνεσθε τοιμοιτι  ρ ο δοκετε  υἱὸς το νθρπου ρχεται.

 

Δεν είπε  λοιπόν «δεν γνωρίζω», αλλά «δεν γνωρίζετε» κι ενώ τους βάζει μπροστά σ’ αυτήν την ώρα και πάλι τους απομακρύνει από την γνώση αυτής για να τους κρατά σε διαρκή αγωνία και επαγρύπνηση.  Γι ‘ αυτό λέει «γρηγορείτε». Και δεν τους αποκαλύπτει για να αγρυπνούν.

Εκείνο δε το οποίο εννοεί είναι το εξής: Αν γνώριζαν οι πολλοί πότε θα πεθάνουν θα έδειχναν προθυμία προς τον Θεό μόνο την ώρα εκείνη. Γι’ αυτό έκανε το τέλος του καθενός άγνωστο.

Έπειτα ονομάζει τον εαυτό Του Κύριο, ενώ δεν το έχει πει αυτό ποτέ ξανά τόσο φανερά.

 

45 Τς ρα στν πιστς δολος κα φρνιμος, ν κατστησεν κριος ατο π τς θεραπεας ατο το διδναι ατος τν τροφν ν καιρ; 46 μακριος δολος κενος ν λθν κριος ατο ερσει ποιοντα οτως. 47 μν λγω μν τι π πσι τος πρχουσιν ατο καταστσει ατν.

 

          Μήπως κι αυτό είναι δείγμα άγνοιας;  Πες μου. Μακριά λοιπόν από μας τέτοια σκέψη. 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode