Ευαγγέλιο Τρίτης 17 Ιουλίου 2018 Μρ. 5, 24-34

2018-07-17 13:24

 

24 καὶ ἀπῆλθε μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον αὐτόν. 25 Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ρύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, 26 καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾿ ἑαυτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 27 ἀκούσασα περὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 28 ἔλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. 29 καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. 30 καὶ εὐθέως ὁ ᾿Ιησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγε· τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 31 καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις τίς μου ἥψατο; 32 καὶ περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33 ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34 ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ· θύγατερ, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου.

 

Για την αιμορροούσα γυνή, μας μιλά η σημερινή ευαγγελική περικοπή. Δώδεκα έτη λέει βασανίζονταν από την ασθένειά της. Αν και δαπάνησε πολλά χρήματα σε ιατρούς δεν έβρισκε την θεραπεία της. Μέσα στην απόγνωσή της άκουσε για τον Ιησού. Δεν δίστασε ούτε στιγμή.  Κανείς δεν μπορούσε να την εμποδίσει, ούτε ο όχλος που την συνέθλιβε από το  να αγγίξει το κράσπενδο των ιματίων του Κυρίου. Και με ποιο λογισμό πλησίασε τον Χριστό; - Σκέφθηκε ότι κι αν ακόμη άγγιζε την άκρη των ενδυμάτων Του θα θεραπευόταν! Βλέπετε πίστη; Κι εμείς αν και βρισκόμαστε σε ασυγκρίτως  πιο πλεονεκτική θέση από κείνη, αν και μπορούμε όχι απλά να αγγίξουμε την άκρη των ενδυμάτων του Κυρίου, αλλά να Τον φάμε ολόκληρο και να Τον πιούμε ολόκληρο, είμαστε τόσο αδιάφοροι. Και δεν μας συγκινεί το άκουσμα της καμπάνας, η οποία μας ειδοποιεί ότι ο Χριστός βρίσκεται και πάλι πολύ κοντά μας. Εκείνη έτρεξε να Τον συναντήσει, εμείς οι ανόητοι και ράθυμοι  κοιμόμαστε….

          Και τελικά τι έγινε αφότου η γυναίκα πλησίασε τον Χριστό; «Ευθέως λέει, εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής». Το θαύμα έγινε!  Η  γυναίκα θεραπεύτηκε! Όμως όχι αθόρυβα όπως εκείνη θα ήθελε. Ο Χριστός, ως παντογνώστης δεν θέλησε να αφήσει στη λήθη του χρόνου την πίστη αυτής της γυναίκας και την έφερε στην επιφάνεια, αναγκάζοντάς την να ομολογήσει τον κρυφό της λογισμό.

          Και αφού την αποκάλυψε και την δόξασε σε όλες τις γενεές, στο τέλος της είπε: «Θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε, ύπαγε εις ειρήνην».

          Τι είναι άραγε η πίστη; Ακόμη ερευνάς; Δες την αιμορροούσα  γυνή και διδάξου. Μάθε απ’ αυτήν την έννοια της πίστεως. Οι όχλοι των λογισμών σου σε παρεμποδίζουν να πλησιάσεις στον Χριστό; Βάλε τα δυνατά σου και σαν αυτή την γυναίκα  πλησίασε στον Ζωοδότη. Ζήτα με όλη την δύναμη της ψυχής σου να σταματήσει η πνευματική σου αιμορραγία η οποία είναι αποτέλεσμα των πολυποίκιλων και πολυπρόσωπων αμαρτιών σου. Πλησίασε λοιπόν με πίστη στο κράσπεδο του  ιερού επιτραχηλίου του πνευματικού και εξομολογήσου με φόβο και τρόμο λέγοντας πάσα την αλήθεια. Κι αφού ξεφορτωθείς το ασήκωτο βάρος των αμαρτιών σου θα ακούσεις μέσα στα βάραθρα της καρδιά σου την μυστική φωνή του Χριστού  να σου μιλά και να σου λέει: «ἡ πίστις σου σέσωκέ σε· ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου». Αμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode