Φιλοκαλικά: Ψυχή, σώμα και νους

2017-03-29 12:15

         93-95 Ψυχή, σώμα και νους

Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Τι συμβαίνει όμως μετά τον θάνατο;           

93.« Ζωή είναι η ένωση και σχέση του νου, της ψυχής και του σώματος. Ο θάνατος δεν είναι καταστροφή αυτών που ενώθηκαν, αλλά διάλυση της γνώσεώς τους. Γιατί μέσα στο Θεό διατηρούνται όλα μετά τη διάλυσή τους».

Ο Μέγας Αντώνιος παραπάνω προσθέτει όπως βλέπουμε εκτός από το σώμα και την ψυχή και κάτι ακόμη. Τον νου. Τι είναι ο νους; Ο νους δεν είναι απόρροια της ψυχής;

94. «Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δωρεά του Θεού που σώζει την ψυχή και προηγείται και συμβουλεύει – δηλαδή ο νους που είναι ευάρεστος στο Θεό. Τη συμβουλεύει λοιπόν, τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά να τα καταφρονήσει και να ερωτευτεί τα αιώνια και άφθαρτα και άυλα αγαθά. Και ενώ θα ζει με το σώμα στη γη, να κατανοεί με το νου και να θεωρεί όλα τα ουράνια και τα σχετικά με το Θεό. Ο θεοφιλής νους λοιπόν είναι ευεργέτης και σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου.

Πάλι όμως δεν καταλάβαμε. Το σώμα και η ψυχή από τον νου καθοδηγούνται; 95. «Η ψυχή όταν ενωθεί με το σώμα, ευθύς από τη λύπη και την ηδονή σκοτίζεται και χάνεται. Και είναι η λύπη και η ηδονή σαν τους χυμούς του σώματος. Ο νους που αγαπά το Θεό κάνει το αντίθετο· στενοχωρεί το σώμα και σώζει την ψυχή, σαν γιατρός που κατακόβει και καυτηριάζει τα σώματα».

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode