Η αγία και Μεγάλη Εβδομάς

2015-04-02 17:40

                Τις άγιες ημέρες της περιόδου του Πάσχα διανύουμε και φέτος με την Χάρη του Θεού. Έτσι και η ταπεινότητά μας θα προσπαθήσει να κάνει ένα σύντομο πνευματικό οδοιπορικό στην Μεγάλη Εβδομάδα:

             Μεγ. Δευτέρα:  Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και ευτυχισμένος και χαρούμενος είναι ο άνθρωπος όταν πάντοτε τον περιμένει, ωσάν τον Πάγκαλο Ιωσήφ, ο οποίος με ανύστακτο πνεύμα παρακολουθούσε και απέκρουε και τις πιο υποχθόνιες επιθέσεις των καταχθονίων δαιμόνων. Ο Νυμφίος βρίσκεται είδη στο δρόμο προς το εκούσιο πάθος Του. Ο Χριστός μας καλεί και εμάς να τον ακολουθήσουμε στα δύσβατα μονοπάτια των χλευασμών, των ραπισμών, των ύβρεων και της σταύρωσης, όχι για να του συμπαρασταθούμε, αλλά για να μας συνεγείρει μαζί Του στην νέκρωση των αμαρτιών!  θαρσεῖτε· μας λέγει, τριήμερος γὰρ ἐγείρομαι εἰς ἀγαλλίασιν πιστῶν καὶ ζωήν τὴν αἰώνιον.

          Μεγάλη Τρίτη: Πρέπει πάση θυσία να κρατήσουμε τις πνευματικές μας λαμπάδες αναμμένες. Δεν πρέπει ο πρότερος ζήλος μας να σβήσει για να μην πάθουμε και εμείς ότι και οι μωρές παρθένες. Αλλά αντιθέτως να δουλέψουμε σκληρά ώστε να πολλαπλασιάσουμε τα πνευματικά χαρίσματα που απλόχερα μας έδωσε ο Θεός.

          Μεγάλη Τετάρτη: Η πόρνη και αμαρτωλός προσφέρει το πολύτιμο μύρο στον Χριστό αναμιγνύοντας μύρο, δάκρυα και τις τρίχες των μαλλιών της καταφιλούσα τα πόδια του Σωτήρος. Πράγματι, μεγάλη η μετάνοιά της! Την ίδια στιγμή όμως ο δόλιος Ιούδας, σχεδιάζει την προδοσία του. Η μεν πόρνη ανεβαίνει ταχύτατα τα πνευματικά σκαλοπάτια της μετανοίας, ο δε Ιούδας κατρακυλά στα υπόγεια της προδοσίας! Και αυτή αύτη η διαφορά έγκειται στην διαφορά επίγνωσης της πνευματικής τους κατάστασης. Η πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή βοά και αναστενάζει:  «Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας».

          Μεγάλη Πέμπτη: Ο Χριστός παραδίδει στο ανθρώπινο γένος, τον Μυστηριακό Δείπνο Του, δηλαδή την Θεία Λειτουργία. Ο Ιούδας ολοκληρώνει το πανούργο του σχέδιο νοσώντας από την φιλαργυρία γενόμενος όντως μισάνθρωπος. Πούλησε τον Ατίμητο κερδίζοντας τελικά την απόλυτη χρεωκοπία και τελικά την αυτοκτονία διά απαγχονισμού.

          Μεγάλη Παρασκευή: Τα φρικτά πάθη του Κυρίου φτάνουν σήμερα στο αποκορύφωμά τους. Οι χλευασμοί, οι ραπισμοί, οι μαστιγώσεις, η αποδοκιμασία, ο φρικτός Γολγοθάς, οι ήλοι, η σταύρωση, το όξος και η τελευταία κραυγή του Δεσπότου Χριστού. Και άρχεται ο επιτάφιος θρήνος: Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

          Μεγάλο Σάββατο: Έφτασε επιτέλους η ώρα της Ανάστασης! Οι πρώτοι που πληροφορούνται την Ανάσταση του Χριστού είναι οι δέσμιες ψυχές που βρίσκονται εγκλωβισμένες στον Άδη. Και άρχεται το πανηγύρι: Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

Εὐλογεῖτε, Ἄγγελοι Κυρίου, οὐρανοὶ Κυρίου, τὸν Κύριον…Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι.

          Πάσχα: Το πανηγύρι τώρα έφτασε και σε μας τους ζώντες επί της γης. Η ιστορία της ανθρωπότητας στο αποκορύφωμά της!      Ο Χριστός Αναστήθηκε εκ των νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας! Και εμείς χαιρόμαστε και ψάλλουμε πανηγυρίζοντες:

 Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν.

Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν, ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός.

         Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν.

         Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα, καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

          «Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας»

         

 

 

                      Χρόνια πολλά καλή Ανάσταση σε όλους!

 

 

 

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode