Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΑΙΩΝΑΣ

2020-11-12 00:08
  • Το 476 ο Αντιοχείας Πέτρος Γναφέυς εισήγαγε την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως σε κάθε λειτουργία. Η συνήθεια αυτή επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη από τον Στ΄ αι.
  • Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός πρώτος χτησιμοποίησε τους οκτώ ήχους ή τρόπους ψαλμωδίας, 4 όρθιους και 4 πλάγιους. Ο ίδιος έγραφε μουσική και έκανε την οκτώηχο. Συνέταξε κανόνες με εννέα ωδές. Κάθε ωδή αποτελείται από τον ειρμό και τα τροπάρια.
  • Εκτός από τον Ιωάννη Δαμασκηνό άλλοι υμνογράφοι που ακολούθησαν ήταν οι Κοσμάς Ιερσολυμίτης, Θεοφάνης Νικαίας, Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, οι Στουδίτες Θεόδωρος και Ιωσήφ, Ιωάννης ο Μαυρόπους και ορισμένοι αυτοκράτορες.
  • Εκτός από τους κανόνες δημιουργήθηκαν και τα κοντάκια που ονομάστηκαν έτσι γιατί ήταν σύντομα ή γιατί ήταν γραμμένα σε χειρόγραφα τυλιγμένα σε μικρούς κοντούς (κοντάκια) Περίφημος ποιητής είναι ο Ρωμανός Μελωδός ο οποίος ενδεχομένως να είναι ο υμνογράφος του Ακάθιστου Ύμνου. 
  • Γράφηκαν και άλλοι ύμνοι που περιέχονται στο Τριώδιο και στο Πεντηκοστάριο. Ακόμη συντάχθηκε η Παρακλητική που είναι επέκταση της Οκτωήχου και τα 12 μηναία για τις εορτές των αγίων.
  • Οι ψάλτες και οι ψαλτωδοί ανήκουν στον κατώτερο κλήρο.
  • Ο πάπας Σίλβεστρος Ρώμης ίδρυσε σχολή ψαλτών
  • Ο Ιλάριος Πουατιέ και ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων συνέθεσαν στη Δύση εκκλησιαστικούς ύμνους.
  • Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε΄ έστειλε όργανο δώρο στον βασιλιά των Φράγκων Πιπίνο Βραχύ και ο Μιχαήλ Ραγκαβές ένα άλλο στον Μέγα Κάρολο.Στο Βυζάντιο δεν χρησιμοποιούσαν μουσικά όργανα στην εκκλησία.
  • Ο πάπας Γρηγόριος Α΄ ίδρυσε στη Ρώμη νέα σχολή ψαλτών και συνετέλεσε στην δημιουργία του Γρηγοριανού μέλους που στηρίζεται στην ελληνική μουσική και ακολουθεί μέσο δρόμο ανάμεσα στην μονοφωνία και στο ρυθμικό άσμα. Για την καταγραφή της μουσικής δημιουργήθηκε το αντιφωνάριον που επικράτησε σε ολόκληρη τη Δύση.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode