ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ Β΄ΑΙΩΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ

2020-06-09 18:25

 

  • Οι βαθμοί του επισκόπου-πρεσβυτέρου και του διακόνου σταθεροποιήθηκαν, εξαφανίστηκαν οι χαρισματούχοι και τα αξιώματα που ήταν συνδεδεμένα μ’ αυτούς.
  • Οι διάκονοι αναβαθμίστηκαν σε ους στόμα και ψυχή των επισκόπων. Γι’ αυτό όταν απουσίαζε ο επίσκοπος ή πέθαινε αυτοί διοικούσαν την εκκλησία. Καθιερώθηκε επίσης και ο θεσμός των υποδιακόνων οι οποίοι βοηθούσαν στο βάπτισμα των γυναικών, στη φιλανθρωπία και στην φροντίδα αρρώστων. Οι διακόνισσες αναλάμβαναν το έργο τους ύστερα από χειροτονία.
  • Αναγνώστες: ήταν ικανοί άνθρωποι, οι οποίοι διάβαζαν τις Γραφές στην Εκκλησία.
  • Εξορκιστές ή επιορκιστές: Διάβαζαν ευχές πριν από το βάπτισμα ή στους αρρώστους.
  • Οστιάριοι: ήταν επιμελητές στις συνάξεις των χριστιανών.
  • Ακόλουθοι: βοηθούσαν τους υποδιακόνους στο έργο τους.
  • Στην Ανατολή δεν υπήρχαν Ακόλουθοι, αλλά ψάλτες.
  • Στο τέλος του Β΄αιώνα άρχισαν να λειτουργούν κατηχητικές σχολές στις οποίες φοιτούσαν κληρικοί και μέσω αυτών προάγονταν σε καλύτερο βαθμό.
  • Γάμος κληρικών: Δεν μπορούσαν να χειροτονηθούν όσοι νυμφεύθηκαν δύο φορές. Οι άγαμοι δεν επιτρέπονταν να νυμφευθούν μετά την χειροτονία τους. Στην Ανατολή οι κληρικοί έπρεπε να απέχουν από τα συζυγικά του καθήκοντα την παραμονή της λειτουργία. Στη Δύση όμως την λειτουργία την τελούσαν καθημερινά κι έτσι επιβλήθηκε ολοκληρωτική αποχή και η σύνοδος της Ελβίρας με τον 330 κανόνα της όρισε να απέχουν από τις συζύγους τους και να μη γεννούν παιδιά. Σταδιακά λοιπόν επιβλήθηκε η αγαμία.  Ο επίσκοπος Κορδούης όσιος θέλησε να επιβάλλει τις αντιλήψεις αυτές και στην Ανατολή στην Α΄Οικουμενική Σύνοδο, αλλά συνάντησε την αντίδραση του ασκητή Παφνουτίου ο οποίος «Διαναστάς εν μέσω του συλλόγου των επισκόπων εβόα μακρά, μη βαρύν ζυγόν επιθείναι τοις ιερωμένοις ανδράσι∙ τίμιον είναι τον γάμον αυτόν και την κοίτην αμίαντον παρά Θεού λέγων, μη τη υπερβολή της ακριβείας μάλλον την εκκλησίαν προσβλάψωσιν∙ ου γαρ πάντας δύνασθαι φέρειν της απαθείας την άσκησιν».

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode