ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

2022-06-23 01:42

1. Μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ.

Αυτός είναι ο τελειότερος κανόνας του χριστιανισμού, η ορθή βάση, η ανώντατη κορυφή, το αν επιδιώκεις τα συμφέροντα όλων. Όπως κι εγώ, έπραξα πολλά για την αγάπη του πλησίον, όταν προέτρεψα σε περιτομή, όταν προσέφερα θυσία και όλα αυτά για το κέρδος το πνευματικό του πλησίον. 

 2. Ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode