Το ότι σήμερα έχουμε έγγαμους κληρικούς το οφείλουμε στην αντίδραση του ασκητή Παφνουτίου

2020-06-09 18:26

Γάμος κληρικών: Δεν μπορούσαν να χειροτονηθούν όσοι νυμφεύθηκαν δύο φορές. Οι άγαμοι δεν επιτρέπονταν να νυμφευθούν μετά την χειροτονία τους. Στην Ανατολή οι κληρικοί έπρεπε να απέχουν από τα συζυγικά του καθήκοντα την παραμονή της λειτουργία. Στη Δύση όμως την λειτουργία την τελούσαν καθημερινά κι έτσι επιβλήθηκε ολοκληρωτική αποχή και η σύνοδος της Ελβίρας με τον 330 κανόνα της όρισε να απέχουν από τις συζύγους τους και να μη γεννούν παιδιά. Σταδιακά λοιπόν επιβλήθηκε η αγαμία.  Ο επίσκοπος Κορδούης όσιος θέλησε να επιβάλλει τις αντιλήψεις αυτές και στην Ανατολή στην Α΄Οικουμενική Σύνοδο, αλλά συνάντησε την αντίδραση του ασκητή Παφνουτίου ο οποίος «Διαναστάς εν μέσω του συλλόγου των επισκόπων εβόα μακρά, μη βαρύν ζυγόν επιθείναι τοις ιερωμένοις ανδράσι∙ τίμιον είναι τον γάμον αυτόν και την κοίτην αμίαντον παρά Θεού λέγων, μη τη υπερβολή της ακριβείας μάλλον την εκκλησίαν προσβλάψωσιν∙ ου γαρ πάντας δύνασθαι φέρειν της απαθείας την άσκησιν».

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode