Α΄(1η) Δεκεμβρίου

  • Τη πρώτη του αυτού μηνός Δεκεμβρίου, μνήμη του αγίου προφήτου Ναούμ.

        Ο άγιος προφήτης Ναούμ καταγόταν από το Ελκεσείμ της Γαλιλαίας και προερχόταν από τη φυλή Συμεών. Έζησε τον 7ο π.Χ αιώνα και προφήτευσε τον προσεχή αφανισμό της Νινευή, πρωτεύουσας του βασιλείου της Ασσυρίας, από τον βασιλέα των Μήδων (612) και την παλινόρθωση του βασιλείου του Ιούδα. Μακρόθεν στις προφητείες του βλέπει Εκείνον ο οποίος θα φέρει την οριστική ειρήνη στον λαό του Θεού, τον Χριστό: Ιδού επί τα όρη οι πόδες ευαγγελιζομένου και απαγγέλοντος ειρήνη (2,1). Το όνομα του προφήτου σημαίνει «ανάπαυσις» και «παράκλησις». Έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή του, ο άγιος Ναούμ εκοιμήθη και ετάφη στη γη των πατέρων του.

  • Τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Αντωνίου του Νέου.
  • Ο άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων, εν ειρήνη τελειούται.
  • Μνήμη του αγίου Ανανίου του Πέρσου.
  • Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Ονησίμου, Ανανίου και Σολοχώνος αρχιεπισκόπων Εφέσου.
  • Μνήμη του αγίου Θεοκλήτου, επισκόπου Λακεδαίμονος, εν ειρήνη τελειωθέντος τω 870.
  • Μνήμη του οσίου πατρός ημών Ελιγίου επισκόπου Νογιόν.

 

Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, Αμήν.

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode