Α΄(1η) Νοεμβρίου.

  • Τη πρώτη του μηνός Νοεμβρίου, μνήμη των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού.

        Οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός ήταν κατά σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από την περιοχή της Εφέσου, στην Επαρχία της Ασίας. Ο πατέρας τους, ειδωλολάτρης ευγενής, ασπάσθηκε την χριστιανική πίστη λίγο μετά τη γέννησή τους. Πέθανε όμως πρόωρα και άφησε τα δύο παιδιά του στην αποκλειστική φροντίδα της ευσεβούς μητέρας τους, Θεοδότης, που ήταν παιδιόθεν χριστιανή.

        Ο Κοσμάς και ο Δαμιανός σπούδασαν διάφορες επιστήμες, αφιερώθηκαν όμως στην ιατρική για να ανακουφίζουν τον πλησίον τους από κάθε νόσο και ασθένεια. Έλαβαν παρά Θεού το χάρισμα να θεραπεύουν θαυματουργικά τις ασθένειες και έτσι ωσάν νέοι Απόστολοι δίχως ποτέ να ζητήσουν το παραμικρό για αμοιβή θεράπευαν αδιακρίτως, πλούσιος, φτωχούς, ξένους και οικείους.

        Η φιλευσπλαχνία τους ήταν τόσο μεγάλη που επιδαψίλευσαν εξίσου τις αγαθοεργίες τους και στα άλογα ζώα.

        Από παντού έσπευδαν άνθρωποι στην κατοικία τους κι όλοι έβρισκαν  θεραπεία και ανακούφιση, έκαστος κατά το μέτρον της πίστεώς του.

        Ο άγιος Δαμιανός εκοιμήθη πρώτος εν ειρήνη παρότι ήταν νεώτερος στην ηλικία, ακολουθούμενος λίγο αργότερο από τον αδελφό του άγιο Κοσμά. Πλήθη κόσμου συνέρρεαν αδιάκοπα στον τόπο ταφής τους, στην τοποθεσία Φερεμάν σε ναό [που είχε ανεγερθεί εκεί προς τιμήν τους. Τα τίμια λείψανά τους και η εικόνα ήταν πηγή ιαμάτων για τους αρρώστους που προσέτρεχαν εκεί.

        Οι άγιοι και στις μέρες μας θεραπεύουν  ακατάπαυστα όσους τους επικαλούνται με πίστη.

  • Τη αυτή ημέρα, μνήμη των αγίων μαρτύρων Κυριαίνης και Ιουλιανής της Κιλικίας.
  • Οι άγιοι μάρτυρες Καισάριος, Δάσιος, Σαβίνιος, Αγρίππας, Σάββας, Αδριανός και το νήπιον Θωμάς, αποκεφαλισθέντες, τελειούνται εν Δαμασκώ μετά πολλών βασάνων.
  • Οι άγιοι ιερομάρτυρες Ιωάννης επίσκοπος και Ιάκωβος πρεσβύτερος, ο επονομαζόμενος ο Ζηλωτής, ξίφει τελειούνται.
  • Μνήμη του αγίου αποστόλου Νηρέα και της αδελφής αυτού των υπό του Αποστόλου Παύλου αναφερομένων εν τη Προς Ρωμαίους Επιστολή.
  • Μνήμη του αγίου νέου οσιομάρτυρος Ιακώβου διακόνου και Διονυσίου μοναχού, οίτινες δι’ αγχόνης τελειούνται εν έτει 1520.
  • Μνήμη του αγίου θεοφόρου πατρός ημών Δαυίδ, του εν Ευβοία ασκήσαντος.
  • Μνήμη της αγίας νεομάρτυρος Ελένης, της εν Σινώπη.
  • Τη αυτή ημέρα μνήμη του αγίου Αυτρεμονίου πρώτου επισκόπου Κλερμόν και αποστόλου Ωβέρνης.

                           Ταις των σων αγίων πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, Αμήν.

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode