Αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.

    Δεν μπορεί κανείς να προκόψει πνευματικά αν δεν έχει ανάψει μέσα του η φλόγα της πίστεως. «Φωτιά ήλθα να βάλω στη γη και τι άλλο θέλω, αν ήδη έχει ανάψει!» λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. (Λουκ.12,49) και ασφαλώς εννοεί την ευλογημένη φωτιά της πίστεως στο πρόσωπό Του.  
Αν κάποιος με αγωνία ρωτά για το πότε θα ανάψει και σ’ εκείνον αυτή η φλόγα της πίστεως, η απάντηση είναι ότι ήδη μέσα του πραγματοποιήθηκε  υπό του Θεού η μεγάλη αλλαγή επειδή το ρώτησε. Ο Θεός  «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθναι καί εἰς πίγνωσιν ληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. 2. 4)
Δεν αρκεί όμως να φυτευτεί στη γη μόνο ο σπόρος,(ο σπόρος της πίστεως)  χρειάζεται επιμέλεια και φροντίδα για να αυξηθεί και να  προκόψει το φυτευθέν φυτό.  Ο Μέγας Αντώνιος στο 12 λόγο του περί Αρετής λέει:
    12. Πρέπει  πραγματικά οι άνθρωποι να επιμελούνται τα ήθη τους και να ζουν όπως πρέπει. Όταν αυτό το κατορθώσουν, τότε εύκολα μπορούν να γνωρίσουν και τα θεία· γιατί όποιος με όλη του την καρδιά και την πίστη του σέβεται το Θεό, έχει τη βοήθειά Του να δαμάσει και να κρατεί το θυμό και την επιθυμία του. Επειδή αιτία όλων των κακών είναι η επιθυμία και ο θυμός.
    Οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες προκαλούν θυμό. Γι’ αυτό το πιο φρόνιμο είναι να αντικαταστήσει κανείς  το  δικό του θέλημα με το θέλημα του Θεού στη ζωή του:««γενηθήτω το θέλημα Σου». Αν κάποιος δεν έχει πλέον δικό του θέλημα, έπαψε να επιθυμεί και έτσι έρχεται η γαλήνη και η παύση του θυμού.
 «…αληθής νηστεία η των κακών αλλοτρίωσις, εγκράτεια γλώσσης, θυμού αποχή, επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας…» όπως λέει και ο ψαλμωδός...

 

© 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode